LOPEC door provincie bestempeld als kansrijk initiatief

In de provincie Groningen zijn al zo’n 90 energie-initiatieven. LOPEC, de Lopster Energie Coöperatie, is één van die initiatieven. De provincie heeft van die 90 initiatieven er zes uitgekozen, die kansrijk zijn. Zo kansrijk dat die het doel (het eigen dorp in 2019 energieneutraal) moeten kunnen halen. Gekeken is naar organisatie- en ontwikkelkracht, financiële mogelijkheden, de kansen voor energietransitie, geografische spreiding en de rol van de gemeente.

LOPEC is één van die initiatieven. De provincie gaat de komende tijd extra menskracht en tijd investeren in LOPEC. LOPEC kan alle hulp gebruiken, dus deze ondersteuning wordt van harte toegejuicht.

Zonnedak

Op dit moment wordt het eerste project (een zonnedak) gerealiseerd op de schuur aan de Wirdumerweg. In de eerste week van februari wordt de asbest verwijderd en daarna kunnen de 200 zonnepanelen geplaatst worden. Maar ze hebben nog niet allemaal een eigenaar gevonden. Wilt u een of meer certificaten? Een voorwaarde is dat u lid bent. Kijk op de website (www.lopec.nl) en meldt u aan voor het eenmalige bedrag van €15,00. Op de website is ook alle informatie te vinden over het zonnedak.

Fotograaf Chris Bomekamp maakte vanmiddag foto’s tijdens het verwijderen van het asbest: