Wie wil meedenken over een haventje?

In onze Dorpsvisie staat: ‘een haventje, met een aanlegsteiger, een watertappunt, openbare toiletten en het zicht op de molen en – hopelijk – de Nienhuistuin: een aantrekkelijke dorpsentree!’ Achter de schermen is er nog steeds wel beweging wat betreft de Nienhuistuin. Stichting Lopster Aalbeern, de initiatiefnemer, ziet nog steeds kansen. Die kansen worden vergroot, nu we kans hebben op een subsidie waarmee we, pal tegenover de beoogde Nienhuistuin, aan de overkant van de Wijmers, een bescheiden haventje kunnen creëren. De gemeente werkt graag mee, en u kunt meedenken.

We zien het al voor ons. Kanovaarders strekken de benen in de Nienhuistuin, vullen een flesje water, bezoeken de molen en halen een ijsje in het dorp. Fietsers kunnen van de wc gebruikmaken. En de dorpsbewoners zelf ook, als ze even een wandelingetje maken naar en in de Nienhuistuin.

Wat vindt u ervan? We willen u graag uitnodigen om mee te denken in drie achtereenvolgende sessies. En wel op:
15 februari 2017 19:30 – 21:00 Eerste bijeenkomst: denksessie
7 maart 2017 19:30 – 21:00 Tweede bijeenkomst: bespreken van het ontwerp
22 maart 2017 19:30 – 21:00 Afsluitende bijeenkomst: presentatie

Vanwege de opbouw is het belangrijk dat dezelfde groep de drie sessies bijwoont. Wilt u zich wel aanmelden? Dan weten we waar we aan toe zijn en welke ruimte we moeten reserveren. Aanmelding kan via lopsteraalbeern@gmail.com of 0596 572119.