Dorpsmaaltijd

Elke eerste dinsdag van de maand wordt in het Dorpshuis een dorpsmaaltijd gehouden. De dorpsmaaltijden zijn georganiseerd om elkaar te ontmoeten, elkaar bij te praten over de versterkingsoperatie en de zogenaamde Nul op de Meter, elkaar tips te geven of gewoon naar elkaar te luisteren. Want iedereen in Loppersum heeft zo zijn eigen, meestal niet zo leuke, ervaringen.

Ook op 1 augustus was er weer een dorpsmaaltijd in het Dorpshuis. Zo’n 30 mensen schoven aan:  gezellig en lekker. Erik en Lammert hadden weer heel erg hun best gedaan.

Na het eten praatten we nog even na. Zo vertelde een bewoonster dat ze de €4.000 van de Waardevermeerderingsregeling nog niet had ingezet. Ze wacht liever de versterking af, want waarom nu isoleren als straks misschien het hele dak eraf moet? Omdat ze bang was het recht op die €4,000 dan misschien kwijt te raken, was ze zo verstandig om een verlenging aan te vragen. Ze wacht nu op toestemming van de NCG. Een tip voor anderen? Verder is gesproken over de verjaring. De NAM kan een beroep doen op de verjaringstermijn van vijf jaar (de klap van Huizinge is nu bijna vijf jaar geleden) om een schadeclaim af te wijzen. Op de website van de Groninger Bodem Beweging staat een voorbeeldbrief om die verjaring te stuiten, zoals dat heet. Kleine moeite, gewoon doen.

Verder waren veel mensen benieuwd naar de rol van de gemeente. Wordt er voldoende gekeken naar het behoud van het karakter van het dorp? De volgende keer willen we iemand van de gemeente uitnodigen. Hij of zij mag ook mee-eten! De volgende keer: dat is dinsdag 5 september. Eet u mee? Aanmelden kan via dorpsmaaltijd@gmail.com. Om 17.30 bent u welkom voor een drankje, om 18.00 is de maaltijd en om 19.15 voor ieder die dat wil een gesprek over ons dorp.  Dit alles voor een eigen bijdrage van €5 per persoon.