D66 Loppersum zonder Gemeentebelangen verder

Na 70 jaar actieve politiek valt het doek voor Gemeentebelangen Loppersum. De partij zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen niet meer meedoen aan de verkiezingen. Hoewel de afgelopen acht jaar naar grote tevredenheid en succesvol werd samen gewerkt met D66, speelt de vergrijzing van het bestuur en de fractie een grote rol in de beslissing te stoppen. Er zijn genoeg kiezers, maar er zijn geen actieve jongere leden die het stokje kunnen overnemen.

Al meer dan 8 jaar werken beide partijen hecht samen en met enige weemoed wordt afscheid van elkaar genomen. GemeenteBelangen Loppersum heeft geen leden die zich verkiesbaar willen stellen; huidig raadslid Hans Sauerborn stelt zich na een periode van 12 jaar niet meer verkiesbaar.

De samenwerking is ooit ontstaan om samen een stevige lijst en (steun)fractie te bouwen en om het beste van een lokale en een landelijke partij te verbinden. Beide partijen en de betrokken leden hebben elkaar altijd qua ideeën en standpunten versterkt, met daarbij steeds het belang van de inwoners van alle dorpen in de gemeente Loppersum voorop.

Vooruitlopend op de aanstaande herindeling in het DAL-gebied zijn de afdelingen van D66 al in 2012 samengegaan. Fractievoorzitter Jacomine Meyling (D66) wil de positieve werkwijze en kritische inbreng in de raad op dezelfde manier voortzetten en vormt met het bestuur de komende tijd een nieuwe D66-kandidatenlijst voor Loppersum.

De huidige partij Gemeentebelangen Loppersum ontstond na de samenvoeging van de gemeenten Loppersum, ‘t Zandt, Middelstum en Stedum aan het einde van de jaren tachtig van vorige eeuw. Middelstum had de oudste Gemeentebelangen partij, opgericht in 1947. Waarschijnlijk één van de oudste lokale politieke partijen van Nederland.