Gezinsdienst met jeugdcombo in Vredekerk

In de Vredekerk, Burgemeester van der Munnikstraat 16, is er zondag 21 januari om 9:30 uur een kerkdienst met een jeugdcombo onder leiding van jeugdwerker Anne Nijland. Het thema van deze dienst is “Een parel in Gods hand”. Het combo zal de vlotte liederen begeleiden. Ds. Roepers houdt een korte en eenvoudige overweging. De dienst is gericht op het hele gezin. Iedereen is van harte welkom om mee te komen vieren.

Het ‘clustercombo’ is een jonge muziekgroep opgericht vanuit de samenwerkende gemeenten van het cluster Hogeland-Oost van de Protestantse Kerk. Dit cluster bestaat uit de Protestantse Gemeenten Spijk-Losdorp, Bierum-Holwierde-Krewerd, Loppersum-Maarland en de Gereformeerde Kerk van Zandt-Godlinze. Het combo heeft als doel om als band diensten met een vrolijke sfeer te begeleiden in de verschillende gemeenten. Anne Nijland, kerkelijk jongerenwerker te Groningen, is vanaf het ontstaan van het combo er nauw bij betrokken geweest.