Open Inloop met inwonersondersteuner Roos Burggraaff

Inwonersondersteuner Roos Burggraaff

Op donderdag 8 februari zal Roos Burggraaff, tijdens de Open Inloop in de bibliotheek, informatie geven over haar werk. Roos Burggraaff is inwonersondersteuner voor het dorp, ingehuurd door de gemeente.

Zij helpt mensen die vastlopen in het versterkingsproces of die als gevolg van de aardbevingen veel problemen ervaren op emotioneel en sociaal gebied. Ze helpt bij het vinden van oplossingen en verwijst zo nodig door naar passende hulpverlening. Ook kan ze bemiddelen bij spanningen tussen inwoners onderling en meehelpen bij het herstellen van de samenhang in een buurt.

Roos is onafhankelijk en onpartijdig en heeft geheimhoudingsplicht. Dus bewoners kunnen zich geheel vrij voelen om hun verhaal te vertellen.

Iedereen is welkom vanaf 14.00 uur.