Nieuwe speeltuin Over de Wijmers

Na vijf jaar is het enkele buurtbewoners van Over de Wijmers eindelijk gelukt om in de wijk een speeltuin te realiseren. Omdat er vanuit de gemeente geen geld was, hebben Francine Marinus en Esther Bultje zelf het initiatief genomen om geld in te zamelen.

Dankzij het Loket leefbaarheid, de Eenkemastichting en de Lidl hebben zij hun wens kunnen waarmaken. De gemeente Loppersum heeft een plek aangewezen waar de speeltuin mocht komen, en het resultaat mag er zijn.

Zodra het gras rond de speeltoestellen mooi groen is, zal de speeltuin officieel worden geopend.