Boekpresentatie Peter Siepelinga

Zaterdagmiddag 30 maart presenteert Peter Siepelinga om 15 uur in Brasserie Meer zijn negende boek, Vergeten. In het boek spelen de aardbevingen als gevolg van de gaswinning een flinke rol.

De titel heeft een dubbele betekenis. Enerzijds gaat het over de vergeten verdwijning van een jonge vrouw, anderzijds over het vergeten leed van de Groningse bevolking dat gebukt gaat onder de gevolgen van aardbevingen. Het is niet een ‘aardbevingsboek’. Het verhaal is geschreven met als achtergrond een door aardbevingen getroffen gebied.

“Het was augustus 2012 toen ik samen met mijn vrouw Marjan rond half elf op een avond de beving van Huizinge meemaakte,” vertelt Siepelinga. “Ik kon toen nog niet bevroeden wat voor consequenties deze beving zou hebben voor de mensen uit de regio ten noorden en oosten van de stad Groningen. Als inwoner van het centrum van al die bevingen vond ik dat mijn volgende boek moest gaan over het leed wat de bevolking was aangedaan. Ik wilde echter geen boek schrijven over aardbevingen maar heb getracht een roman tegen de achtergrond van die bevingen en de veroorzaakte ellende te schrijven.”