Lopster Eisse Luitjens opnieuw in bestuur Waterschap Noorderzijlvest

Bij waterschap Noorderzijlvest is woensdagavond het nieuwe dagelijks bestuur (DB) gekozen en geïnstalleerd. Drie van de vier leden zijn nieuw in het dagelijks bestuur.

Het gaat om Paul Tameling namens Water Natuurlijk, Annette van Velde namens Werk aan Water en Herman Beerda namens de PvdA. De vierde, Eisse Luitjens uit Loppersum namens de combinatie CDA, ChristenUnie en VVD, was in de vorige bestuursperiode ook al lid van het DB. Dijkgraaf Bert Middel completeert het vijfkoppige dagelijks bestuur.

De vier DB-leden gaan uitvoering geven aan het bestuursakkoord ‘Voor mens en voor water’ dat onder leiding van informateur Ard van der Tuuk tot stand kwam na de waterschapsverkiezingen.

Het nieuwe DB kan rekenen op de steun van 21 van de 23 zetels in het algemeen bestuur (AB). Hoewel ze niet in het DB komen, steunen de fracties van 50Plus en Geborgd Natuurterreinen (samen twee zetels in het AB) het bestuursakkoord eveneens. Alleen Betaalbaar Water (twee zetels) steunt het akkoord niet.