Komende week grondonderzoek

Wiertsema & Partners voert de komende week grondonderzoek uit op de openbare weg in Wirdum, Loppersum en Oosterwijtwerd op 26 en 27 augustus 2019.

Het onderzoek wordt gedaan met sonderingen. Sonderingen zijn metingen om de samenstelling van de grond te onderzoeken. Wiertsema & Partners voert het onderzoek uit met een speciale vrachtwagen, dit heet een sonderingswagen. Met deze wagen worden sondeerbuizen in de bodem gedrukt. Zo ontstaat een goed beeld van de grondsamenstelling en grondopbouw. De grondsamenstelling heeft namelijk invloed op het effect van eventuele bevingen op gebouwen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen.

Waar vinden de onderzoeken plaats?

Loppersum: Op 26 augustus aan de Bosweg ter hoogte van huisnummers 15-25.

Wirdum: Op 26 augustus aan de Kerkeweg ter hoogte van huisnummers 11-21 en aan de Wirdumerweg ter hoogte van huisnummers 8-10.

Oosterwijtwerd: Op 27 augustus aan de Ripperdaweg ter hoogte van huisnummers 5-15.

Beperkte overlast

De werkzaamheden veroorzaken geen tot zeer beperkte overlast voor omwonenden. Tijdens het onderzoek zijn de weg en woningen bereikbaar. De werkzaamheden duren maximaal twee uur, inclusief herstel. Er wordt gewerkt op openbare grond en niet in de tuinen of op het erf van bewoners.