Excursie dorpsbos Loppersum rond essentaksterfte

Binnenkort start een aannemer voor Staatsbosbeheer met zaagwerkzaamheden in het dorpsbos in Loppersum in het kader van de aanpak van essentaksterfte. Op 26 augustus organiseert Staatsbosbeheer een excursie om verdere toelichting te geven op de boswerkzaamheden die worden uitgevoerd in Loppersum. Verzamelpunt is waar de rode stip op de kaart staat aangegeven aan de Wirdumerweg. De excursie start om 19.00 uur.

Wat gaat Staatsbosbeheer hier doen? Staatsbosbeheer start binnenkort met het verwijderen van de zieke essen in de bospercelen die staan aangegeven op onderstaande kaart. Alle zieke essen worden omgezaagd. De relatief jonge essen hebben hier nog maar een beperkte stamdikte waardoor ze na het omzagen in eerste instantie op bulten worden gelegd om vervolgens te worden gechipt.

Nadat de zieke essen zijn verwijderd gaan we aan de slag met de nieuwe ontwikkeling van het bos door natuurlijke verjonging of indien nodig inplant van jonge bomen om te zorgen voor een soortenrijk (gemengd en aantrekkelijk) bos voor de toekomst.

Er kan tijdens de werkzaamheden sprake zijn van hinder of geluidsoverlast. We proberen de werkzaamheden echter in een zo kort mogelijk tijdsbestek uit te voeren. Schade die door het werk ontstaat wordt na afloop hersteld. Na afronding van de werkzaamheden wordt de tijdelijke afsluiting van het bos weer opgeheven.

Kijk voor meer informatie over essentaksterfte en duurzaam bosbeheer en houtoogst op onze website: www.staatsbosbeheer.nl/essentaksterfte.