Matthäus Passion in Petrus en Pauluskerk

Het Luthers Bach Ensemble geeft op woensdag 18 maart in de Petrus en Pauluskerk een bijzondere uitvoering van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach.

Van de Mattheus Passie van Johann Sebastian Bach bestaan ontelbare versies. Bach zelf heeft met tussenpozen de Mattheus vier keer uitgevoerd, steeds een beetje anders. In 1829 verhuisde de Mattheus dankzij Mendelssohn van de kerk naar de concertzaal. Dirigent, koorleden, solisten en musici stijf in rijen op een podium, allemaal deftig in het zwart met een even zwart boek op de lessenaar of in de hand. Sindsdien hebben tempi, instrumentatie en speelwijze wel de nodige veranderingen ondergaan, maar toch is veel hetzelfde gebleven. Ook de oude muziek beweging, die vanaf de jaren zeventig de nadruk legde op het gebruik van originele bronnen, historische instrumenten en authentieke uitvoeringswijze, heeft daaraan weinig veranderd.

Het wordt nu tijd voor een ander soort uitvoering, eentje met meer nadruk op de expressieve, emotionele aspecten van de Mattheus Passie. In de semi-scenische presentatie van het Luthers Bach Ensemble hebben de solisten en het koor dagelijkse kleren aan en zingen ze alles uit het hoofd. Daardoor wordt de interactie tussen de zangers onderling en met het publiek groter. Gebaren en bewegingen onderstrepen het drama van de passie.

Marc Pantus, regisseur en zelf zanger van de Christuspartij, onderscheidt in de Mattheus drie lagen: de eerste is de tekst van het evangelie, die de gebeurtenissen verslaat als een ooggetuige in het jaar 33. De tweede laag wordt gevormd door de aria’s, die ingaan op details van het gruwelijke verhaal en die verklaren voor de gelovigen uit de tijd van Bach. De derde laag zijn de koralen, die de reacties weergeven van mensen van nu.

Pantus: ‘In mijn enscenering doet, behalve de evangelist en de Christusfiguur, iedereen alles. De koren bestaan voor een deel uit de solisten die ook aria’s en duetten zingen. Het gevolg is dat iedereen voortdurend moet schakelen tussen de personages die ze gedurende het stuk zijn. Nu is men het volk in het jaar 33, dan weer een kleinere groep apostelen, dan weer een hogepriester of een enkele apostel. Mijn doel is het om via het intense begrip van de muzikale en literaire tekst van de Mattheus het stuk te ontdoen van het sacrosancte aureool. Er moet voor gezorgd worden dat het stuk nu, op dit moment, voor ons iets te betekenen heeft.’

Het concert begint om 19.30 uur. Kaarten zijn te koop bij de Wereldwinkel, of te bestellen via de website van het Luthers Bach Ensemble.