Fysiopraktijk en bibliotheek in nieuwe dorpshuis

Het bestuur van het dorpshuis in Loppersum is nog steeds druk doende om een nieuw dorpshuis voor de toekomst te realiseren. Versterking, sloop/nieuwbouw, financiering, behoud van voorzieningen voor het dorp, wensen van de circa 40 clubs, verenigingen die regelmatig van het dorpshuis gebruik maken en natuurlijk de suggesties en wensen dorpsinwoners, alles telt mee bij het maken en realiseren van de plannen.

De realisatie van het nieuwe versterkte dorpshuis gaat zo als het nu lijkt ruim 1,7 miljoen euro kosten. Het grootste gedeelte van deze kosten moet door het bestuur zelf worden gefinancierd. Het bestuur is daarom in gesprek met diverse partijen. Er zijn schetsontwerpen gemaakt, de fondsenwerving loopt en steeds meer vragen worden beantwoord en nieuwe vragen ontstaan. Nog lang niet alles is duidelijk en zeker, maar ze zijn op de goede weg.

Fysiopraktijk Loppersum

De fysiopraktijk Loppersum heeft aangegeven hun intrek te willen nemen in het nieuwe dorpshuis. Een zeer belangrijke voorziening voor het dorp, maar door de plannen met het huidige zorgcentrum is er in de toekomst geen plek meer in het nieuwe Wiemersheerdcomplex.

De versterking van het dorpshuis, samen met de gedeeltelijke sloop/nieuwbouw, biedt echter koppelkansen om een nieuw modern en functionele praktijk in te richten in het dorpshuis. Samen met de fysiopraktijk zal dat de komende tijd worden ingevuld. De start daarvan is de intentieovereenkomst die op 29 april door beide partijen is getekend.

Biblionet Groningen

Ook Biblionet Groningen heeft de intentie aangegeven haar bibliotheek aan het Kreupelhof in de nabije toekomst te willen onderbrengen in het nieuwe dorpshuis. Samen met Biblionet wordt dit plan op dit moment verder ontwikkeld.

Een plek om samen te komen is de uitdrukkelijke wens van veel inwoners. Dat is de reden dat er een plan ligt om met het meubilair van de voormalige Lopster Kroon een buurtcafé in te richten. Het bestuur gaat verder met de plannen. Nog niet overal kan duidelijkheid worden gegeven op dit moment. Zodra dat wel het geval is zullen we dat aan de inwoners, gebruikers en klanten laten weten.