DeelSlee demodag op Zomermarkt Ewsum

Op 28 augustus kun je in Middelstum kennismaken met DeelSlee op de eerste demodag na de vakantie. Ontmoet gebruikers, beheerders en bestuursleden en maak een proefrit in de VW ID.3, de Renault Zoë of de Skoda CitiGo. De demodag vindt plaats tijdens de Zomermarkt op het Borgterrein Ewsum, Oosterburen 1 te Middelstum.

DeelSlee is een initiatief van de voormalige gemeente Loppersum. DeelSlee is geen commercieel bedrijf, maar een coöperatie: alle leden zijn mede-eigenaar van DeelSlee. De leden zijn de verenigingen dorpsbelangen, de energie- en zorgcoöperaties van de voormalige gemeente Loppersum. Afgevaardigden van al deze organisaties (ca. 25) vormen tezamen het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 5 personen die voorgedragen zijn door de deelnemende organisaties. Alle bestuursleden zijn vrijwilligers.

De belangstelling voor DeelSlee neemt toe. In de laatste maanden is er toename te zien van het aantal abonnementen. Inmiddels zijn dat er 215. DeelSlee heeft op dit moment 12 deelauto’s in de dorpen Middelstum, Loppersum, Stedum, Huizinge, Garsthuizen en Garrelsweer. De uitbreiding is in volle gang: voor het einde van dit jaar komen er laadpalen en auto’s in Westerwijtwerd, Westeremden, Eenum, ’t Zandt, Wirdum, Toornwerd, Zijldijk en Oosterwijtwerd. In Leermens en Zeerijp worden in het voorjaar van 2022 de laadpaal en de auto’s geplaatst, daarmee zijn alle dorpen van de de voormalige gemeente Loppersum voorzien van een ‘DeelSlee’ en is deelvervoer beschikbaar voor haar inwoners.

Informatie over abonnementen en aanmelding is ook te vinden op www.deelslee.nl