Huisartsen, apotheek en woningen in gebouw Roemte

Het voormalige schoolgebouw Roemte In Loppersum krijgt een nieuwe bestemming. Wethouder Pier Prins (vastgoed) heeft een intentieovereenkomst getekend voor de herontwikkeling van het gebouw. Het is de bedoeling dat hier een huisartsenpraktijk met apotheek en drie woningen worden gerealiseerd. Het pand wordt verkocht aan de huisartsen en Tandem Vormgeving & Bouwadvies, die hun plannen nu verder kunnen uitwerken.

Wethouder Pier Prins: “De huisartsenpraktijk biedt straks ruimte aan drie huisartsen en een apotheek. Er blijft ruimte over voor eventuele uitbreiding van zorgtaken. De drie woningen worden tijdelijk ingezet als wisseleenheden in het kader van de versterkingsopgave. Daarna komen de woningen in de verhuur onder de aftoppingsgrens voor sociale huurwoningen. Roemte is een beeldbepalend gebouw in Loppersum, dus ik ben erg blij dat we met deze invulling het gebouw grotendeels behouden.”

Het schoolgebouw aan de Wirdumerweg is sinds 2016 niet meer in gebruik, omdat na inspectie bleek dat het pand niet aardbevingsbestendig was. Christelijke bassischool Roemte is tijdens de scholentransitie van de voormalige gemeente Loppersum verhuisd naar het nieuwe kindcentrum Spriknust. In 2017 heeft het toenmalige Centrum Veilig Wonen het gebouw gehuurd om de uitvoerbaarheid van een aantal (versterkings-) maatregelen voor aardbevingsbestendig versterken in de praktijk te testen.

De volgende stap is het opstellen van de verkoopstukken en het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst. Als alles volgens planning verloopt is eind 2022 de oplevering en wordt begin 2023 het gebouw in gebruik genomen.
Definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de raadsvergadering op 27 oktober 2021.