Historische Vereniging ontvangt fotomateriaal

Donderdag 10 februari zijn twee vrijwilligers van de Historische Vereniging Loppersum naar Bergen (NH) gereisd. Een week daarvoor kreeg de HVL bericht van een nazaat van de bekende familie Pastoor dat er bij haar op zolder nog twee albums waren gevonden met foto’s gemaakt door Willem Pastoor.

De twee HVL-ers, Stoffer Reiffers en Tom Dijkstra, werden door Anja Elzinga-Pastoor en haar man met open armen ontvangen. Naast de albums lagen er ook enkele losse foto’s klaar om te worden meegenomen naar Loppersum en te worden opgenomen in het archief van de vereniging. Stoffer en Tom hebben de familie hartelijk bedankt voor de gift.

Op tafel lag ook een losse foto waarvan Anja dacht te maken te hebben met een trouwerij ergens in de stad Groningen. Tom kon echter overtuigend aantonen dat het toch echt gaat om een foto van de aankomst van koningin Wilhelmina op het Marktplein in Loppersum in 1929.

Omdat de twee toch al in de buurt waren, zijn ze naar Jisp getogen. Giny Gerssen-Bloema (dochter van Catharina Burema en Fokko Bloema) was enkele dagen eerder lid geworden van de HVL en kreeg de Lopster Kroniek persoonlijk door beiden overhandigd. Dat was uiteraard een complete verrassing voor haar. Giny liet Stoffer en Tom natuurlijk niet zonder meer gaan. Erg gezellig werd het en laat ook.

De reis was ‘s morgens gestart met de rit naar Harlingen. Geruime tijd geleden had Jan Meijer (o.a. voormalig inwoner van Zeerijp) aangegeven veel foto- en filmmateriaal van Zeerijp en Loppersum te hebben en dat graag met de HVL wilde delen. Ook hier was de ontvangst allerhartelijkst. Er werden veel wetenswaardigheden uitgewisseld, ook met de vrouw van Jan (afkomstig uit Stedum). Het gesprek werd vanzelfsprekend niet in het Fries, maar Gronings gevoerd.

Stoffer en Tom zijn vertrokken met veel materiaal in de kofferbak en de afspraak dat het niet bij dit ene bezoek zal blijven.

Archiefmateriaal gezocht!

Denkt u nu: “Ik heb ook nog ‘oud’ foto- en/of filmmateriaal of andere documenten” en “wat doe ik ermee?” aarzel dan niet en mail aan archivaris@hvloppersum.nl of bel 0596 572 015.

Op de foto: Jan Meijer overhandigt Tom Dijkstra een doos met fotomateriaal (foto: Stoffer Reiffers)