Kenniscafé Aardbevingen: Koppelkansen versterking en verduurzaming

Op 14 juni wordt in Ons Dorpshuis het eerste Kenniscafé Aardbevingen gehouden. Het onderwerp van dit Kenniscafé is: Koppelkansen versterken en verduurzamen: ja, maar hoe en wat dan?

Veel inwoners hebben te maken of krijgen te maken met het versterken van hun woning. Dit is een complex traject waarin allerlei keuzes gemaakt moeten worden, ook op het gebied van het verduurzamen van uw woning of andere koppelkansen. Het is belangrijk om te weten wat de mogelijkheden zijn van verduurzamen (met betrekking tot techniek en proces) om de juiste keuzes te maken.

Via dit kenniscafé kunnen inwoners op een informele manier kennis en ervaringen met elkaar delen. Hierbij is er veel ruimte voor ‘het gesprek’. Op deze manier hoopt de organisatie u een aantal handvatten te geven die u kunnen helpen bij het maken van de bouwtechnische keuzes in dit traject.

Bij een Kenniscafé Aardbevingen worden kennis en ervaringen over een bepaald thema gedeeld en is er veel ruimte voor vragen en discussie. Samen wordt besproken wat er goed gaat en wat er anders (beter) kan. Het is een laagdrempelige en informele bijeenkomst en voor iedereen toegankelijk.

Programma

19.00 uur Inloop (koffie/thee)
19.30 uur Welkom en uitleg doel avond
19.35 uur Inleiding over actualiteit en urgentie van verduurzamen en energietransitie
20.00 uur In twee ronden, naar eigen keuze deelnemen aan de deeltafels.
Deeltafels:
A – Versterkingsproces en koppelkansen
B – Technieken van verduurzamen / energiesystemen
C – Bewoners delen ervaringen
21.20 uur Terugkoppeling vanuit deeltafels
21.30 uur Einde

Aanmelden

Tijdens de avond wordt gezorgd voor de koffie/thee en een hapje en drankje. Aanmelden (in verband met de catering) kan via deze link.

Kenniscafé Aardbevingen

Het Kenniscafé Aardbevingen is een initiatief en samenwerkingsverband van Kennisplatform BuildinG en Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen. Zij organiseren bijeenkomsten om kennis en inzichten te delen met bewoners uit het aardbevingsgebied, maar ook om nieuwe kennis te ontwikkelen. De Kenniscafés vinden zes maal per jaar plaats op diverse plekken in de aardbevingsregio.