Schoolverkeersexamens afgelegd

Vanochtend gaf wethouder Rudi Slager het startsein voor de praktische verkeersexamens. Hij deed dat met een korte toespraak aan de leerlingen van de Beatrixschool van Loppersum, die al klaar stonden om aan het examen te beginnen. Aan de examens namen 66 leerlingen van 6 basisscholen in de gemeente Loppersum deel. Deze leerlingen hadden ook al het theoretische examen met goed gevolg afgelegd.

Voor het examen werd, zoals elk jaar, gereden langs een van tevoren uitgezet parcours in het dorp Loppersum. Negen controleurs hielden in de gaten of correct werd gereden. Als dat niet gebeurde werden de gemaakte fouten genoteerd, zoals het vergeten een hand uit te steken bij het afslaan of het geen voorrang verlenen waar dat wel moet. Hierbij telt niet elke fout even zwaar. Vergeten de hand uit te steken levert 1 strafpunt op, maar een voorrangsfout gelijk 5. Uiteraard hoeft het parcours niet helemaal foutloos te worden gereden, maar bij teveel strafpunten is de leerling gezakt. Dit laatste overkwam dit jaar vier leerlingen. Toppers waren 19 leerlingen die het parcours foutloos reden.

Inmiddels hebben de geslaagden hun diploma door een van de bestuursleden van VVN uitgereikt gekregen.