Spoorwegovergangen beveiligd

In en rond Loppersum zijn er nog vier onbewaakte overwegen. Om het risico op aanrijdingen met de trein te verkleinen, wil ProRail deze graag beveiligen. Of afsluiten. Maar dat laatste, nee, dat willen de bewoners natuurlijk niet. De paden zijn geliefd bij met name wandelaars.

Veiligheid voor alles

De eerste overweg is het perron op het station. Logisch dat daar nu spoorbomen komen. Iedereen zal het daarmee eens zijn. De gemeente en de provincie willen wel dat er goed gekeken wordt naar hoe de treinen aankomen en vertrekken, om zo veilig en prettig mogelijk te reizen.

De tweede overweg is het Storksterpad. Afsluiten is natuurlijk niet aan de orde. Het is een prachtige (fiets)verbinding tussen Loppersum en Westeremden. Maar zeker als het pad straks verbeterd is en het risico op lekker doorfietsen met je gedachten ergens anders (waardoor je de naderende trein niet hoort of ziet) best groot is, is de plaatsing van halve spoorbomen pure noodzaak. Een omleiding is ook niet handig. De overweg wordt ook gebruikt door agrarisch verkeer.

Gerichtsweg en Zuiderlopsterweg

En dan hebben we nog de kleipaden tussen Loppersum en Eenum en, iets verderop, de Gerichtsweg. De bewoners van Oosterwijtwerd liepen te hoop toen afsluiting van de Gerichtsweg dreigde. Dat was nu juist zo’n mooi pad en vanuit hun dorp zo’n mooi ommetje! De Zuiderlopsterweg is nog niet op die manier in discussie geweest, maar bij mogelijke afsluiting kunnen we de protesten voorspellen. En terecht.

Dorpsbelangen Loppersum heeft met de gemeente en ProRail gesproken. Jammer genoeg is op dit moment slechts budget voor één spoortrap. Voor de andere overweg zou een omleiding een oplossing kunnen zijn. De Gerichtsweg valt eigenlijk niet om te leiden. Linksom of rechtsom kom je het spoor tegen. Een spoortrap over het spoor lijkt daar een goed alternatief. Maar de Zuiderlopsterweg dan? Daar is een omleiding wel mogelijk. Het pad langs de villa kan blijven bestaan (als onderdeel van een klein rondje langs het spoor naar de Tweede Singelweg terug). Maar willen we naar Eenum kunnen wandelen, dan is het een optie (dat nog wel onderzocht moet worden) om aan de ander kant van het spoor een extra pad te maken. Dat pad komt dan uit op het bultje, het rommelige bosje waar je met wat geluk de kiekendieven ziet vliegen. Wat Dorpsbelangen betreft is dit een mooi en veilig alternatief.

Ideeën of vragen? Mail naar Dorpsbelangen: loppersum@gmail.com

Op de foto: de spoorovergang bij de Zuider Lopsterweg (foto: Hendrik Dales)