Gemeenteraad van Loppersum op werkbezoek bij de brandweer

Op maandagavond 5 september heeft de gemeenteraad van Loppersum een werkbezoek gebracht aan de brandweer. Zij werden op de gemeentewerf ontvangen door clustercommandant Tjerk Elzinga samen met de brandweervrijwilligers van de blusgroepen van Loppersum en Middelstum. De gemeenteraadsleden zijn geïnformeerd over de resultaten van de voorlichtingscampagne “Smokey komt logeren”, die in 2015 voor de groepen 1 en 2 van de basisschool heeft plaatsgevonden. Het doel van deze campagne is kinderen, ouders en verzorgers op een informatieve en speelse manier vertrouwd te laten raken met brandveiligheid en het brandveiligheidsbewustzijn te verhogen.

Vanwege het grote succes van de campagne vorig jaar, waaraan bijna alle basisscholen in Loppersum hebben deelgenomen, krijgt het project in 2017 een vervolg. Daarnaast is er voor de leerlingen van de groepen 3 en 4 van de basisschool een nieuw lespakket “Smokey en de Schatkist” ontwikkeld dat, een vervolg is op de campagne “Smokey komt logeren”. 

In 2017 zal ook gestart worden met een rookmeldercampagne, waarbij de focus op senioren zal liggen. Uit recent onderzoek blijkt dat senioren 3 maal zoveel kans lopen dan gemiddeld om slachtoffer te worden als gevolg van brand in hun woning. De grootste brandoorzaken in seniorenwoningen zijn roken en (onveilig) koken. Ook het (onveilig) gebruik van elektrische apparatuur en elektrische kachels zorgt voor een hoger aantal brandincidenten. Senioren moeten steeds langer zelfstandig blijven wonen. In combinatie met een afnemende lichamelijke en/of geestelijke gezondheid leidt dat vaak tot een verhoogd (brand)risico. Om het aantal senioren dat bij brand gewond raakt te verminderen wil de brandweer samen met de gemeente en andere netwerkpartners in 2017 een gerichte voorlichtingscampagne starten en daarbij het gebruik van koppelbare rookmelders stimuleren.

Na het informatieve deel van de avond moest er ook gewerkt worden door de raadsleden. De brandweer heeft daarvoor op het terrein van gemeentewerken een aantal brandweeroefeningen klaar gezet. De raadsleden hebben (in brandweerpak) onder de deskundige begeleiding van de aanwezige brandweermensen een klein brandje kunnen blussen met een handbrandblusser, met adembescherming in een met oefenrook gevulde ruimte naar iemand gezocht met behulp van een warmtebeeldcamera, een auto open geknipt om een slachtoffer (oefenpop) te bevrijden en uitleg gekregen over de inzetprocedure gevaarlijke stoffen.

Zowel de raadsleden als ook de brandweermensen waren erg enthousiast over het werkbezoek en kijken terug op een leerzame avond.

tekst: VRG (Tjerk Elzinga)
Foto’s: Chris Bomekamp