Uitnodiging jaarvergadering Dorpsbelangen

De bewoners van het dorp Loppersum worden uitgenodigd voor de algemene jaarlijkse vergadering Vereniging Dorpsbelangen Loppersum op 31 mei, om 20 uur in het stationsgebouw (en niet in het Dorpshuis, zoals eerder bekend werd gemaakt).

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag activiteiten Dorpsbelangen
 4. Financiële verantwoording 2014 tot en met 2016
 5. Bestuursverkiezing
 6. Eventuele tegenkandidaten graag een half uur voor de aanvang van de vergadering melden bij het secretariaat.
 7. Pauze
 8. Dorpsvisie
 9. Ontwikkeling Platform Dorpsbelangen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Graag even melden als u van plan bent te komen (i.v.m. de beperkte ruimte en de catering) bij een van de bestuursleden:
Jaap Meedema (voorzitter; tel.: 0596571266)
Janneke Klijn (secretaris; loppersum@gmail.com)
Ab Steenbergen (penningmeester)
Cissy Bronts, (lid; tel.:0596573115)