NPG-dorpscafé

Sterke dorpen met gelukkige inwoners! Met dit doel zijn medewerkers van diverse welzijnsorganisaties en de gemeente Loppersum eind 2018 begonnen aan een ontdekkingsreis. De gemeente Loppersum wil graag antwoord van de inwoners krijgen op de vraag: ‘Wat heeft u nodig om goed te kunnen leven in uw dorp?’

Op donderdag 26 september organiseert de gemeente in Hotel Spoorzicht een NPG-dorpscafé om met inwoners door te praten over deze vraag. Alle inwoners uit Eenum, Garrelsweer, Loppersum, Oosterwijtwerd en Wirdum zijn van harte welkom! De avond begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

Sinds 6 mei en tot 20 september is de gemeente op pad met Neef Herbert, het rondrijdende busje. Tijdens deze tour wordt onder de naam “Aanschuiven in…” een bezoek gebracht aan alle zeventien dorpen van de gemeente Loppersum. Ook hier is dé vraag die aan inwoners gesteld wordt: ‘Wat heeft u nodig om goed te kunnen leven?’ Daarbij mag groots gedroomd en gedacht worden.

Aanvraag voor het NPG

De ideeën worden onder andere gebruikt voor het opstellen van een programma-aanvraag die wordt ingediend bij het Nationaal Programma Groningen (NPG). Het NPG moet ervoor zorgen dat Groningen een toekomstbestendig en leefbaar gebied blijft, met behoud van de eigen identiteit en waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Via het NPG komt de komende jaren een flink budget beschikbaar per gemeente. En hoe kan dat het beste ingezet worden? Om door te praten over wat voor inwoners nou écht belangrijk is, organiseert de gemeente in september de vier NPG dorpscafé-avonden. Hier gaan we samen met de inwoners aan de slag met de ideeën en initiatieven die al uit de dorpen zijn opgehaald tijdens de tour met Neef Herbert. Iedere avond komen de ideeën/initiatieven uit een vier- of vijftal dorpen aan bod. Ook wil de gemeente graag nieuwe ideeën horen. De ideeën worden zoveel mogelijk verwerkt in de programma-aanvraag die de gemeente indient bij het NPG.