Ons Dorpshuis: de nieuwste ontwikkelingen

Het dorpshuis in Loppersum is als gevolg van de coronamaatregelen nu ook voor onbepaalde tijd gesloten. Bijzonder en vreemd, maar geen reden om met de plannen voor een nieuw dorpshuis te stoppen. We gaan gewoon verder. We staan met het dorpshuis voor een versterkingsopgave en er liggen diverse koppelkansen waar we gebruik van kunnen maken.
Daarom de stand van zaken tot nu toe.

Het bestuur van het dorpshuis heeft het jaar 2019 vooral gebruikt om te onderzoeken wat de wensen waren van de huidige gebruikers, toekomstige gebruikers en de inwoners van het dorp. Talloze bewoners bijeenkomsten werden bijgewoond. Bijeenkomsten omtrent de plannen rond Wiemersheerd en de woning bouwplannen op het Wiemersheerd terrein. De uitkomsten van het gemeentelijk initiatief “Aanschuiven bij neef Herbert, het dorpscafé waarbij initiatieven met betrekking tot de leefbaarheid werden ingebracht werden verzameld. Ook het gemeentelijk centrum plan werd in dit onderzoek mee genomen.

Op dit moment wordt het dorpshuis periodiek gebruikt door circa 40 verenigingen, instanties en clubs. Ook hun wensen werden geïnventariseerd. Uit alle ingebrachte wensen en voorstellen bleek dat aan het dorpshuis een bovengemiddelde rol in de leefbaarheid van het dorp werd toebedacht. Er is tevens gekeken naar het onderbrengen van jeugdsoos Flits, een medisch centrum en eventueel de bibliotheek, in één gebouw. Dit bleek om verschillende redenen niet haalbaar.

Uit het geheel is een pakket van wensen en eisen samengesteld. De meest belangrijke daarvan zijn:

  1. Behoud van het originele in 1930 gebouwde dorpshuis. De later gebouwde aanbouw mag verdwijnen.
  2. Een grote zaal voor circa 250 personen.
  3. Een huiskamercafé

Het bestuur onderschrijft alle wensen en heeft besloten om samen met de versterking van het oude gedeelte, het later aangebouwde deel te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Martini Architekten uit Groningen heeft vervolgens alle wensen en eisen kunnen vertalen in een schetsversie van het geheel nieuwe complex. In deze schetsversie is ook rekening gehouden met het feit dat Wiemersheerd in hun plannen ruimte en voorzieningen gaat inleveren, die in het naastgelegen dorpshuis terug kunnen komen.

We hebben als bestuur een indicatief overzicht van de kosten en weten wat we ongeveer als bestuur zelf bij moeten financieren. En dat laatste is niet mis. We proberen dat door fondsen en subsidies aan te spreken, door een andere exploitatie, door gebruik te maken van de koppelkansen en door zelf bij te financieren. Een laagdrempelig prijsbeleid met betrekking tot verenigingen blijft daarbij overeind. Maar we hebben daar ook alle inwoners bij nodig. We proberen de financiering in dit jaar rond te krijgen, de plannen verder uit te werken en de samenwerking met alle andere betrokken partijen goed op gang te krijgen.

Of corona roet in het eten gaat gooien is niet te overzien, maar voorlopig gaan we er nog van uit in de loop van 2021 te kunnen beginnen met versterking, slopen en nieuw bouwen.

Het gaat een flinke klus worden, maar indien alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen en we als dorp de schouders eronder zetten, moet dit lukken.

De tekening bij dit artikel is slechts een voorbeeld hoe het kan gaan worden. Een definitieve keuze moet nog worden gemaakt.