Bevrijdingsdag Loppersum herdacht

Op dinsdag 20 april heeft Loppersum z’n bevrijdingsdag gevierd door in grote getale de vlag uit te steken. Erg veel inwoners hebben gehoor gegeven aan de oproep van het Lopster Comité 4-Mei om dit te doen. Het was een feestelijk gezicht.

Niet alleen is de vlag uitgestoken, er is ook stil gestaan bij en herdacht dat er op die dag vijf burgerslachtoffers zijn gevallen en één Canadese militair. Bij het Maple-Leafmonument voor 7 gevallen Canadese soldaten, waaronder Francis Welburn die in Loppersum is gestorven, hebben leden van het Comité bloemen neergelegd.

Bij het pand aan de Nieuwstraat nr. 11 hebben de leden dit ook gedaan. Dat naar aanleiding van het drama dat op die plek de 20e april 1945 heeft plaatsgevonden. Op het moment dat de familie Nienhuis dacht te vluchten naar een schuilkelder even verderop, sloeg een granaat met verwoestende kracht in de nok van het pand er tegenover in. De gezinsleden, vader Rudolf en zoontje Mans, die in de deuropening stonden waren op slag dood. Moeder Ida raakte zwaargewond en overleed een dag later in een ziekenhuis in Groningen. Beide andere kinderen van het gezin overleefden de granaatinslag, maar raakten vervolgens gewond door geweerkogels. Ook op het graf van de drie gezinsleden zijn bloemen neergelegd.

Eenzelfde drama speelde zich die dag af in het voormalig tolwachtershuisje aan de Wijmersweg. Het pand werd vol getroffen door een granaat, waardoor er weinig van overbleef en later is gesloopt. Vader en zoontje Kornelis Harm zijn daardoor omgekomen. Zoon Pieter kreeg een granaatscherf in z’n been, dat door dokter Nanninga uit Loppersum is verwijderd. Kornelis Harm kwam door de kracht van de explosie in de Wijmers terecht en z’n stoffelijk overschot is enkele dagen later teruggevonden in het Damsterdiep. Beide slachtoffers hebben hun laatste rustplaats gevonden op het zogenaamde armenlap op de begraafplaats van Loppersum.

Bij het grafmonument van het armenlap zijn door het comité ook bloemen neergezet om te herdenken welk drama zich ook in dit gezin heeft afgespeeld. ‘s Middags heeft er een korte herdenking plaatsgevonden bij het pand in de Nieuwstraat waar de familie Nienhuis destijds woonde. Nadat er een korte toespraak is gehouden, hebben twee nazaten van de familie bloemen op de plek van het incident neergelegd.