Groengroep Loppersum zet zich in voor groenbehoud en biodiversiteit

De intensieve versterkingsaanpak in Loppersum heeft niet alleen invloed op de bebouwing van het dorp, maar ook op het groen. Om dit probleem aan te pakken, is de Groengroep Loppersum opgericht. In samenwerking met bewoners, de Gemeente Eemsdelta, Landschapsbeheer Groningen en de Gebiedscoördinator zet de groep zich in om verloren groen te herstellen en de biodiversiteit in het bestaande groen te verbeteren.

Een van de eerste projecten van de Groengroep is de renovatie van de bloembakken aan het Zigtermanplein. In overleg met de Gemeente worden de bloembakken opgeknapt en voorzien van nieuwe planten. Ook wordt er gesproken over het onderhoud van deze bloembakken.

De Groengroep bestaat uit een enthousiaste groep mensen, waaronder Christina van Dijken, Jeroen Franzen, Lucy Goslinga, Wietske Kroonenberg, Nicolette Luitjens en Johan Schansker. Deze vrijwilligers werken samen om groenprojecten te realiseren en de leefomgeving te verbeteren.

De Groengroep nodigt geïnteresseerden uit om suggesties voor groenprojecten aan te dragen of om de handen uit de mouwen te steken bij het uitvoeren van projecten. Voor meer informatie kun je contact opnemen met groengroepLoppersum@kpnmail.nl.