Succesvolle bijeenkomst Lokaal Belang Eemsdelta in Loppersum

De fractie van Lokaal Belang Eemsdelta heeft met tevredenheid teruggeblikt op een goed bezochte bijeenkomst in Jeugdsoos Flits. Tijdens het inloopspreekuur kwamen diverse onderwerpen aan bod, ingebracht door 11 inwoners.

Parkeerproblematiek en groenbeleid

Een van de besproken thema’s was de parkeerproblematiek in Loppersum. Vooral oudere bewoners ervaren moeilijkheden bij het vinden van een parkeerplek in de straat. De fractie wees op de mogelijkheid om een invalidenparkeerplaats aan te vragen en benadrukte dat er in het centrum meer parkeergelegenheid moet komen. Ook het groenbeleid kwam ter sprake. Hoewel er nog ruimte is voor verbetering, werd het positiever ontvangen dan een jaar geleden.

Verkeersveiligheid en KP Zijlbad

De Bosweg en Molenweg bleken hotspots voor te snel rijden. De fractie wil hier actie op ondernemen. Daarnaast kampt het zoutwaterbad KP Zijl met een tekort aan vrijwilligers en bestuursleden. Dit vraagt om aandacht en betrokkenheid vanuit de gemeenschap.

Behoud karakteristieke panden

De aardbevingsproblematiek en het behoud van karakteristieke boerderijen en huizen in het centrum van Loppersum waren eveneens onderwerp van gesprek. De fractie benadrukte het belang van behoud in plaats van afbraak. Sommige panden verloederen, en de gemeente wordt gevraagd om bewoners aan te spreken en actie te ondernemen om deze panden weer in goede staat te brengen.

Sinds maart worden er weer diverse activiteiten georganiseerd, wat bijdraagt aan de leefbaarheid van Loppersum. De besproken onderwerpen zullen mogelijk worden meegenomen naar de kadernota in juli.