Positieve reacties op ontwerp drie nieuwe kindcentra Loppersum

De presentaties van de drie nieuwe kindcentra gebouwd in Loppersum, Middelstum en Stedum hebben positieve reacties opgeleverd. Ze vervangen grotendeels de ‘oude’ locaties voor scholen en kinderopvang in de gemeente Loppersum. Het uitgangspunt voor het ontwerp van de kindcentra is dat ze klaar zijn voor de toekomst: aardbevingsbestendig, geschikt om nieuwe vormen van onderwijs te geven, flexibel qua inrichting en daarmee berekend op de toekomst.

De afgelopen weken kregen ouders en toekomstige omwonenden de presentatie van het ontwerp van het toekomstige gebouw te zien. In Loppersum en Stedum werd daarnaast ook het verkeerskundig ontwerp van de nabije omgeving gepresenteerd.

De samenwerking tussen de schoolbesturen Marenland en Noordkwartier, kinderopvangorganisatie Kids2b, de gemeente en de verschillende adviseurs heeft geleid tot drie bijzondere ontwerpen.

Voor iedere school in de gemeente zijn maatregelen noodzakelijk om aardbevingsbestendig te worden. De scholen in Middelstum, Westeremden, Zeerijp en ’t Zandt die niet een plaats krijgen in de nieuwe kindcentra, worden bouwkundig verstevigd en toekomstbestendig gemaakt. Inmiddels zijn er twee tijdelijke scholen geplaatst in Loppersum en Middelstum.

Gebruikers denken mee

In het ontwerpteam van ieder kindcentrum zijn de gebruikers vertegenwoordigd. Zij hebben een directe invloed op het ontwerp van het gebouw. Het is de bedoeling dat de bouw van de drie kindcentra begin 2018 start en dat de eerste school eind 2018 wordt opgeleverd.

Voor de kindcentra in Loppersum en Stedum is al een omgevings- en verkeerscommissie gevormd. Voor het kindcentrum in Middelstum, waar ook de bibliotheek een nieuwe plek gaat krijgen, wordt er nog een verkeers- en omgevingscommissie in het leven geroepen. Deze commissie gaat, onder begeleiding van een verkeersdeskundige en een medewerker van Veilig Verkeer Nederland, meedenken over onder meer het scheiden van langzaam en snel verkeer, de locatie van parkeerplaatsen en de positie van de ‘smok en vort’ strook.

De afbeelding boven het artikel is een artist impression van het nieuwe kindcentrum dat gebouwd zal worden op de plek van de oude Prinses Beatrixschool aan de Schoolstraat/Badweg. Het ontwerp is van T en W architecten en adviseurs.