Tijdelijke compensatieregeling voor Lopster amateurkunstverenigingen en culturele organisaties

De Rijksoverheid geeft gemeenten geld om de lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. Vanwege coronamaatregelen komen sommige (kleine) culturele organisaties, waaronder de amateurkunstverenigingen, namelijk financieel in de knel. Uit een inventarisatie die het IVAK heeft uitgevoerd en uit diverse gesprekken blijkt dat veel kleine culturele (evenementen)organisaties en amateurkunstverenigingen soms weinig inkomsten hebben door uitblijvende optredens en concerten, terwijl de meeste lasten wel door blijven lopen. Het college besluit daarom de kleine culturele organisaties in de gemeente Loppersum financieel te compenseren.

Wethouder Rudi Slager: “De culturele sector speelt een belangrijk rol in onze gemeente: het brengt mensen samen en draagt bij aan het welzijn van inwoners. Wij vinden het erg belangrijk dat onze kleine culturele organisaties en amateurkunstverenigingen blijven bestaan.”

Aanvraag tot 31 december 2020

Kleine culturele organisaties en amateurkunstverenigingen kunnen een aanvraag indienen tot 31 december van dit jaar. Het is van belang dat de aanvraag in 2020 wordt ingediend. Een aanvraag indienen kan via een formulier op www.loppersum.nl/corona.