Hogestraat 19 is het oudste pandje van Loppersum

Afgelopen vrijdag vierde Wereldwinkel Veur Elkenain haar 34e verjaardag in Loppersum. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst vertelde de bouwcommissie over de bouwplannen bij Hogestraat 19, voorheen bekend als de oude slagerij. Aan Stichting Imarika kon men een cheque van €450,- overhandigen. Dit bedrag is afgelopen jaar gespaard door vrienden en klanten van de wereldwinkel. Het geld is bestemd voor hulp aan gehandicapte kinderen in Nairobi, hoofdstad van Kenia.

Na de pauze vertelde Els Zwerver van de Historische Vereniging (HVL) over het bouwhistorisch onderzoek wat is uitgevoerd, het blijkt dat delen van het pand nog ouder zijn dan gedacht. Er zijn stukken eikenhout uit het pand onderzocht, aan de hand van dendrochronologisch onderzoek (jaarringen onderzoek) is vastgesteld dat het dunne hout uit 1584 komt en de balken uit 1586. Het hout komt uit West-Duitsland, ergens in de buurt van de Eems. In 1587-88 is het gebruikt voor de bouw. En dat houdt in dat Hogestraat 19 na de Petrus en Pauluserk het oudst bekende gebouw van Loppersum is. Het enthousiasme is dus groot.

Marcel Verkerk, bouwhistoricus, heeft ook onderzoek gedaan. Hij begint zijn verhaal over het landschap van Noord-Groningen, dat door de eeuwen is gevormd zoals het nu is. De eerste bewoning was op de hoger gelegen delen, er werden dorpen gesticht, dijken en wierden aangelegd. Het verleden is in al die lagen terug te vinden en is nu een bron van onderzoek naar de geschiedenis van onze cultuur. Vandaar ook cultuurhistorisch onderzoek.

Het verhaal van Marcel gaat via Hunze en Fivel naar de wierde van Loppersum met daarop een tufstenen kerk. Nadat die kerk door brand werd verwoest, is er een stenen kerk gebouwd. Verder zijn er nog vondsten gedaan van plaggenhuizen, ook ter plaatse van Hogestraat 19.

Verder over Hogestraat 19. Op basis van het metselwerk, de originele muuropeningen en ronde bovendorpels van de vensters komt hij tot de conclusie dat de voorgevel gebouwd moet zijn tussen 1860-1875. De winkelpui met glas-in-lood is er later ingezet, ongeveer midden 20e eeuw. Hij laat nog een dia zien van een sleutelstuk (1620-1650) en die vondst heeft diverse kranten gehaald.

Vast staat wel dat de wereldwinkel straks gebruik mag maken van een heel bijzonder pand! Samen met de aannemer wordt geprobeerd om zoveel mogelijk oude delen en details te bewaren, of weer terug te brengen en weer zichtbaar te maken.

Op de foto: Janet Gorter overhandigt namens de Wereldwinkel de cheque aan Ada Bosker van Stichting Imarika.