Gemeente Eemsdelta houdt grootschalige enquête

De gemeente wil graag weten hoe inwoners het wonen en leven in hun straat, dorp of buurt ervaren en doet daarom een onderzoek via een inwonersenquête. Vanaf 3 oktober ontvangen ruim 14.000 inwoners de enquête via de post. De antwoorden willen we gebruiken voor het maken van nieuwe plannen. In 2021 hebben we dit onderzoek vanuit de gemeente Eemsdelta voor het eerst gedaan.

Wethouder Jan Menninga: “De gemeente vindt het belangrijk om plannen samen met inwoners te maken. Via het onderzoek willen we daarom graag weten hoe tevreden inwoners zijn over hun leefomgeving, of ze wel eens overlast ervaren, maar ook of ze zich af en toe eenzaam voelen. Een onderzoek als dit herhalen we elke twee jaar. Zo blijven wij op de hoogte van de wensen en ideeën van onze inwoners en blijven onze plannen aansluiten op wat er leeft en speelt in onze gemeente. Het vorige onderzoek is door 28% van de aangeschreven inwoners ingevuld. Met die reactiehoogte zaten we boven de grens die we nodig hebben om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. We hopen daarom dit keer weer zoveel reacties te krijgen of nog meer. Ik wil alvast iedereen bedanken die de vragenlijst invult en ons zo helpt om plannen samen te maken.”

Twee manieren

Iedereen die de inwonersenquête ontvangt, kan de vragenlijst schriftelijk of digitaal invullen. Alle antwoorden worden zonder persoonlijke gegevens gebruikt voor ons onderzoek. Inwoners die geen vragenlijst ontvangen, kunnen helaas niet mee doen aan het onderzoek. Het verspreiden van de inwonersenquête gaat via een steekproef, zodat we daarna een representatieve uitkomst hebben voor alle inwoners in de gemeente.

Uitkomst

Inwoners die de enquête ontvangen kunnen tot en met 7 november aan het onderzoek mee doen. Alle reacties verwerken we in het najaar. Een samenvatting van de uitkomsten plaatsen we in het voorjaar van 2024 in het Gemeentenieuws in huis-aan-huiskrant de Eemsbode en op onze socialemediakanalen. Vervolgens gaat de gemeente aan de slag met alle uitkomsten voor het maken van nieuwe plannen.