Tweede DorpsTop slaat spijkers met koppen

Zo’n 20 mensen hebben donderdagavond de tweede DorpsTop Loppersum bijgewoond. Na een gloedvolle inleiding van wethouder Rudi Slager sprak de vergadering af de komende periode te willen werken aan een breed gedragen dorpsvisie voor Loppersum.

De wethouder benadrukte het belang van visie op en samenhang in het dorp: als de grootste variant van de herindeling mocht doorgaan, heeft het nieuwe gemeentebestuur te maken met meer dan 100dorpen! Nu hebben we er 17. En in het ergste geval is er niemand uit Loppersum in de gemeenteraad vertegenwoordigd.

Dorpsbelangen wil voordat de herindeling een feit wordt met name twee speerpunten realiseren:

  • meer samenhang in het dorp
  • een breed gedragen visie op de toekomst van het dorp Loppersum

Dorpsbelangen, en LopsterNijs slaan daartoe de handen ineen onder voorzitterschap van Olga Hartman en in nauwe samenwerking met de Bedrijven Vereniging Loppersum.

Zeker zes vrijwilligers meldden zich al aan te willen helpen Dorpsbelangen nieuwe stijl van onderop gestalte te willen geven. Dat gebeurt in een denkgroep die de verdere inhoud en procedure gaat uitwerken. Uit alle sectoren zullen de komende periode mensen worden benaderd hun inbreng of commentaar te leveren. De vergadering drong er op aan vooral ook meer jeugd te betrekken bij de planontwikkeling. Het ligt in de bedoeling volgend voorjaar (omstreeks maart/april) een derde DorpsTop te houden waarin de ontwikkelde ideeën aan het dorp worden voorgelegd. 

Er komt voorlopig geen nieuwe Vereniging Dorpsbelangen met een ledenstructuur.