Informatiebijeenkomst inspecties Loppersum

Op donderdag 12 januari zijn bewoners uit Loppersum die in de eerste helft van 2017 de beurt zijn voor een bouwkundige inspectie van hun woning of bedrijfspand uitgenodigd door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de gemeente Loppersum. Tijdens een informatiebijeenkomst krijgen zij uitleg over wat de inspectie van een woning of bedrijfspand inhoudt. Deze inspecties zijn nodig om vast te stellen of de gebouwen versterkt moeten worden zodat deze beter bestand zijn tegen aardbevingen.

Betrokken bewoners hebben een persoonlijke uitnodigingbrief gekregen. Heeft u geen brief ontvangen maar bent u wel geïnteresseerd in deze bijeenkomst? Dan bent u ook van harte welkom. De avond duurt van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en vindt plaats in het gebouw Waardevol Leven, Badweg 20.

Programma donderdag 12 januari 2017

19.00 uur: Inloop informatiemarkt met koffie, thee en koek
19.30 uur: Welkom door wethouder Pier Prins
Toelichting op de inspecties door Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders
20.30 uur: Gelegenheid tot het stellen van vragen over de inspecties
21.00 uur: Informatiemarkt
21.30 uur: Einde

Wat is de Nationaal Coördinator Groningen?

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is een samenwerking tussen twaalf Groninger gemeenten, de provincie Groningen en het Rijk. Samen hebben zij de handen ineen geslagen om woningen in het aardbevingsgebied te inspecteren en te beoordelen of deze aardbevingsbestendig zijn.

Inspecties in Loppersum

In het voorjaar van 2016 is de NCG gestart met het inspecteren van woningen en bedrijfspanden op een aantal plekken in Loppersum. In overleg met de gemeente heeft de NCG de regie over deze inspecties. Centrum Veilig Wonen (CVW) voert in opdracht van de NCG de inspecties uit.

Daarnaast zijn er in Loppersum een aantal andere projecten rondom het inspecteren en versterken van woningen. Deze projecten zijn gestart voordat de NCG werd opgericht en gaan gewoon verder. De NCG, gemeente Loppersum, CVW en betrokken woningcorporaties zorgen dat de projecten op elkaar worden afgestemd.

Nog niet aan de beurt?

Het berekenen of woningen aardbevingsbestendig zijn, is ingewikkeld. Ook is het aantal specialisten dat zich hierin heeft gespecialiseerd beperkt. Daarom kunnen niet alle woningen tegelijkertijd worden geïnspecteerd. Dit gebeurt in fases. De meest kwetsbare woningen worden als eerste geïnspecteerd. Samen met de gemeente Loppersum bekijkt de NCG welke woningen als eerste een de beurt zijn.

Meerjarenprogramma

De NCG is een samenwerkingsverband van twaalf Groninger gemeenten, de provincie Groningen en het Rijk. Jaarlijks verschijnt een (geactualiseerd) Meerjarenprogramma waarin de uitgangspunten en werkwijze beschreven staan. Eind 2016 is het Meerjarenprogramma 2017 – 2021 definitief vastgesteld.

Lokaal versterkingspunt

NCG heeft een lokaal versterkingspunt in Loppersum geopend om bewoners te begeleiden. Zij zijn bereikbaar op: Telefoon: 088 – 041 4472 (maandag 13.00 – 16.30 uur, dinsdag t/m donderdag 9.00 – 16.30 uur en vrijdag 9.00 – 12.00 uur) E-mail: info@versterkingspuntloppersum.nl Bezoek: maandag en woensdag van 13.00 – 16.30 uur en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur op het versterkingspunt aan de Hogestraat 2 in Loppersum.

Op www.nationaalcoordinatorgroningen.nl staat meer informatie over de inspecties en de eventuele versterkingsopgave. Voor vragen over schade kunt u terecht bij het CVW.