Gespreksavond ‘Zinvol leven’

Zin hebben in…, zin krijgen van…., zin geven aan….. zijn woorden die horen bij een thema-avond over zinvol leven, die door de Ontmoetingsgroep Levensthema’s van de Zorgcoöperatie Loppersum wordt georganiseerd op woensdagavond 10 mei.

We denken dat dit voor zowel jong als oud een interessant en betekenisvol onderwerp is. Op een prikkelende en stimulerende manier willen we met elkaar in gesprek gaan over vragen als: Wanneer ervaar je je leven als zinvol, wat brengt je vreugde, wat geeft je voldoening, welke dingen spelen hierbij een rol? Hoeveel invloed heb je zelf op een zinvol leven, ook als het leven soms een andere wending neemt dan gepland?

U bent van harte welkom in Wiemersheerd op woensdag 10 mei vanaf 19.15 uur. Om 19.30 uur gaan we beginnen. Er zijn geen kosten aan verbonden en de avond zal ongeveer om 21.30 uur afgelopen zijn.

Om een inschatting te maken van het aantal mensen is het fijn als u zich van tevoren aanmeldt bij een van de coördinatoren. Indien u opgehaald en teruggebracht wilt worden kunt u dat ook aangeven.

Wij hopen u te ontmoeten,

Ellen Brugmans (571872)
Marijke van Dijk (572518)
Annette Sins (573510)

e-mail: annettesins@tracthes.nl