Dodenherdenking 2017: Geef vrijheid door

Ook in Loppersum worden op 4 mei de slachtoffers van oorlogsgeweld herdacht. Het programma begint in de Petrus en Pauluskerk vanaf 18.50 uur met orgelspel door organist Peter Zwarts. Jaap Meedema, voorzitter van Vereniging Dorpsbelangen Loppersum, zal vervolgens het openingswoord doen en Dhr. Be Schollema vertegenwoordiger van het gemeentebestuur houdt een korte toespraak.

Net als andere jaren leveren leerlingen van de scholen een belangrijke bijdrage. Dit jaar worden de voordrachten verzorgd door de leerlingen van de beide basisscholen OBS Prinses Beatrix en CBS Roemte.

Om 19.25 uur start de stille tocht vanaf het Marktplein. We staan stil bij de graven van de Australische piloot Snape, de tijdens de bevrijding omgekomen familie Nienhuis, de plaquette bij de joodse begraafplaats en de graven van de verzetsmensen Foppe Baron en Bouwe Jacob Nieuwenhuis.

Muziekvereniging Loppersum’s Harmonie begeleidt de deelnemers om 19.45 uur vanaf de begraafplaats naar het Marktplein.

Om 20.00 uur wordt, na twee minuten stilte, de krans gelegd en is er gelegenheid voor het leggen van bloemen bij het monument. Voor alle kinderen is er een roos die ze kunnen neerleggen.

Na de kranslegging kunt u een kopje koffie of thee komen drinken in de kerk. Voor de kinderen is er limonade. U kunt dan nog even napraten en de tentoonstelling van foto’s, documenten en voorwerpen bekijken die georganiseerd is door de Historische Vereniging, evenals de tentoongestelde werkstukken van leerlingen van beide basisscholen.

Programma Dodenherdenking 2017

18.50 uur
De Petrus en Pauluskerk is open. Organist is: Peter Swarts.

18.55 uur
Openingswoord door Mw. Cissy Bronts-Lodder.
Toespraak van Dhr. Jaap Meedema, Voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Loppersum.
Toespraak namens het gemeentebestuur door wethouder Bé Schollema.

Voordrachten leerlingen OBS Prinses Beatrixschool en CBS Roemte.

Muzikaal intermezzo door pianist Raymond de Jonge en saxofonist Lotte de Bruin.

19.25 uur
Stille tocht, waarbij wordt stilgestaan bij de graven van de Australische piloot Snape, de familie Nienhuis die omkwam tijdens de bevrijding, de plaquette voor de Joodse Begraafplaats en de graven van de Verzetsmensen Foppe Baron en Bouwe Jacob Nieuwenhuis.
Muziekvereniging Loppersum’s Harmonie begeleidt de deelnemers vanaf de begraafplaats naar het marktplein.

19.58 uur
Spelen van het “Taptoe-signaal”

20.00 uur
Twee minuten stilte.

Aansluitend speelt Loppersum’s Harmonie het Wilhelmus.

Daarna worden de kransen gelegd en is er gelegenheid voor het leggen van bloemen. Voor alle kinderen is er een roos die ze kunnen neerleggen.

20.10 uur
Gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken in de kerk. Voor de kinderen is er limonade.
Natuurlijk is er gelegenheid om nog even na te praten en de tentoonstelling te bekijken, georganiseerd door de Historische Vereniging met de mooie werkstukken gemaakt door de leerlingen van beide basisscholen.