1 juli: 12e editie Lopster Torenloop

Na een afwezigheid van vijf jaar heeft de Motor Fiets en Automobiel Club Loppersum de Lopster Torenloop in 2016 weer nieuw leven ingeblazen. Dit succesvol verlopen hardloopevenement krijgt dit jaar op, zaterdag 1 juli, een vervolg wanneer de 12e editie van deze loop wordt uitgeschreven.

Loppersum zal, op deze eerste zaterdag in juli, weer volop in het teken staan van hard-lopende deelnemers. Deze zullen gaan meedoen aan de recreatieve loop van 5 km of aan de wedstrijdloop van 10 km, en zullen trachten de vorig jaar gelopen tijd van vierendertig minuten en zesenvijftig seconden van Maurice Smit uit Delfzijl te verbeteren.

Maar uiteraard wordt er eerst begonnen met de jeugdloop, waaraan deze loop z’n naam heeft te danken: de traditionele rondjes om de Lopster Toren! Het startschot hiervoor wordt gegeven om 16.00 uur.

Aansluitend klinkt dan om 17.00 uur het startschot voor de recreatieve en de wedstrijdlopers. De recreatieve lopers lopen één rondje van 5 km en de wedstrijdlopers twee rondjes van 5 km in en rondom het centrum van Loppersum.

Voorafgaand aan de recreatieve en de wedstrijdloop vindt er nog de zgn. “NulpuntNul-estafette” plaats. Acht teams, met elk 5 deelnemers, van sponsoren, sportverenigingen e.d. strijden tegen elkaar in een ludieke estafette rondom de Lopster Toren.
Er is nog plek voor twee teams. Dus men kan zich nog opgeven via <a href=”mailto:info@mfacloppersum.nl”>info@mfacloppersum.nl</a> Het wordt een sportieve en hilarische uitdaging met je team en tegelijk een mooie warming-up voor de 5 of 10 kilometer!

Inschrijven voor de Lopster Torenloop kan op de dag zelf in Café De Lopster Kroon aan de Lagestraat 2 te Loppersum. Tevens is hier ruimte en gelegenheid om zich om te kleden. De inschrijving voor de jeugdloop vindt plaats tussen 15.00 uur en 15.45 uur en de kosten bedragen € 1,00 per deelnemer (dit is incl. een leuke herinnering). De inschrijving voor de recreatieve en wedstrijdloop van 5 en 10 km vindt plaats tussen 15.00 en 16.30 uur en de kosten bedragen € 6,00 per deelnemer.