4 juli: Voorlichting energiebesparing woningeigenaren

Is uw woning geïnspecteerd door de NCG? Combineer dan versterken met besparen. Buurkracht helpt u kiezen!

Het Buurkrachtteam Loppersum houdt op 4 juli een voorlichtingsbijeenkomst voor woningeigenaren. Vanaf 19.30 uur (inloop) zijn genodigden en belangstellenden welkom in het gemeentehuis. Om 20 uur begint het officiële gedeelte.

Als er wordt gewerkt aan de versterking van uw huis, dan kunt u tegelijk gebruik maken van subsidieregelingen om uw energiegebruik te verlagen. Grijp die kans. Het Buurkrachtteam help daarbij een handje. Voor 50% van de kostprijs kan Buurkracht Loppersum de komende maanden de eerste 80 woningeigenaren helpen aan een energiescan en –rapport van hun woning. Deze scan wordt uitgevoerd door Ecocert en gesubsidieerd door de provincie Groningen. U krijgt dan een kant- en klaar advies. Daaruit kunt u zelf de maatregelen kiezen die u tegelijk met de versterking wilt laten nemen. En er kan vaak veel meer dan u denkt! Iedereen kan met soms geringe ingrepen aanzienlijke besparingen tot stand brengen. Bovendien biedt de versterkingsoperatie de kans om uw woning meer levensloopbestendig te maken.

Tijdens de bijeenkomst van 4 juli wordt er meer verteld. De eigenaren/bewoners van de woningen in Loppersum die inmiddels door de NCG zijn onderzocht, zijn persoonlijk uitgenodigd. Uiteraard zijn andere belangstellenden ook (al vast) welkom. Immers: de komende jaren zullen nog heel wat woningen versterkt gaan worden. Dus grijp die kans om gelijk maatregelen voor energiebesparing te (laten) treffen.

Namens Buurkracht Loppersum,
Ger van Dam, Helene Mantel, Henriëtte Wieringa.