Tussen april en juni groot onderhoud aan N996

De provincie Groningen gaat groot onderhoud uitvoeren aan de provinciale weg N996.
De werkzaamheden hiervoor beginnen op maandag 16 april en duren naar verwachting tot vrijdag 15 juni.

Het onderhoud vindt plaats vanaf de aansluiting met de N46 (Eemshavenweg) tot de aansluiting met de N360 bij Garrelsweer. In de bebouwde kom van Loppersum vinden geen werkzaamheden plaats. Het onderhoud bestaat uit het vervangen van het asfalt en de bermverharding. Dit is nodig om de kwaliteit van de weg te verbeteren, zodat de weg langer meegaat.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van asfalt, het aanbrengen van markering op de weg en het vervangen van de bermverharding. Schagen Infra uit Hasselt voert de werkzaamheden uit.

Uitvoering in fasen

De uitvoering van de werkzaamheden wordt in drie fasen uitgevoerd.
Fase 1: N46 tot kruising Lopsterweg (kruising beschikbaar)
Fase 2: Kruising Lopsterweg tot kombord Loppersum (west)
Fase 3: Kombord Loppersum (oost) tot N360 (nabij Garrelsweer)

Door de werkzaamheden in fasen uit te voeren kan de overlast voor het verkeer en aanwonenden zoveel mogelijk worden beperkt. Het weggedeelte tussen de kruising met de Bredeweg en de Lopsterweg wordt in zowel fase 1 als fase 2 gestremd.

Verkeershinder

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden genoemde wegdelen gestremd voor het verkeer. Het doorgaande verkeer wordt met borden omgeleid. Op de borden wordt aangegeven hoe aanwonenden hun woning of bedrijf kunnen bereiken.

Spoorwegovergang

De werkzaamheden bij de spoorwegovergang vinden ’s nachts plaats of op momenten dat ProRail al onderhoud heeft ingepland, Naar verwachting hoeven hierdoor geen treinen uit te vallen.

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 4 april organiseert de provincie Groningen samen met aannemer Schagen Infra een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden. De bijeenkomst vindt plaats van 17.00 tot 20.00 uur in verenigingsgebouw Trefpunt, Bedumerweg 32 in Stedum. Hier kunnen bezoekers informatie krijgen over de werkzaamheden en de omleidingen.