Installatie waarnemend burgemeester Hans Engels op 1 oktober

Commissaris van de Koning René Paas heeft 3 september jl. de heer Engels benoemd als waarnemend burgemeester van Loppersum. Hij volgt Albert Rodenboog op, die eerder dit jaar zijn ontslag heeft ingediend. De installatie vindt op 1 oktober plaats tijdens een buitengewone openbare raadsvergadering.

Hans Engels; ‘ 1 oktober 2018 is mijn eerste werkdag als burgemeester van de gemeente Loppersum. Ik ben vereerd deze functie te mogen vervullen. Loppersum is een mooie plattelandsgemeente met veel dynamiek. Het gaswinningdossier zal veel tijd en energie vragen. Ik zal me hier volledig voor inzetten. Ander belangrijk aandachtspunt is de herindeling met de buurgemeenten Appingedam en Delfzijl.’

Buitengewone openbare raadsvergadering

Tijdens de buitengewone openbare raadsvergadering wordt Hans Engels geïnstalleerd door plaatsvervangend voorzitter Aagtje Elderman en krijgt hij de ambtsketen overhandigd door locoburgemeester Bé Schollema. Na afloop is er gelegenheid om Hans te feliciteren. De vergadering is live te volgen via loppersum.nl.

Hans Engels

Hans Engels (1951) is bijzonder hoogleraar Decentraal Bestuur aan de Rijksuniversiteit Groningen (0,2 fte). Daarnaast is hij lid van de Eerste Kamer. Voor zijn pensionering in 2017 werkte hij meer dan 20 jaar als universitair hoofddocent Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast was hij onder andere wethouder, raadslid, statenlid en rechter-plaatsvervanger.