Jongeren en ouders praten mee over betere jeugdhulp

In Appingedam, Delfzijl en Loppersum worden jongeren en ouders gevraagd hun ervaringen en/of ideeën te delen ten aanzien van de jeugdhulp. De oproep maakt deel uit van het project ‘Jeugdhulp doen we Samen’ in die gemeenten. Dit heeft als doel het ontwikkelen en ondersteunen van duurzame en structurele vormen van participatie van jongeren en ouderen in de jeugdhulp. Het project is onderdeel van het landelijke programma ‘Jeugdhulp doen we samen’. Zorgbelang Groningen coördineert en zorgt voor de uitvoering van het project.

Met de invoering van de Jeugdwet in 2015 is de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp grotendeels overgeheveld naar gemeenten: de transitie. Naast het effectiever en efficiënter inrichten van jeugdhulp, heeft de Jeugdwet ook een ander doel: het versterken van de eigen kracht van jongeren en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van gezinnen en hun sociale omgeving. Deze ‘transformatie’ van jeugdhulp is nog niet voldoende gerealiseerd. Uit onderzoek blijkt dat het actief meedenken en meepraten (participatie) van jongeren en ouders in de jeugdhulp hier een grote bijdrage aan kan leveren. Om deze participatie te versterken, startte eind 2017 het landelijke programma ‘Jeugdhulp doen we Samen’.

Programma Jeugdhulp doen we Samen

In dit programma is in vier regio’s geïnventariseerd wat goede manieren zijn om het meedenken en meepraten van jongeren en ouders vorm te geven. Op basis hiervan zijn handvatten voor gemeenten geformuleerd om met de participatie aan de slag te gaan. Deze worden de komende maanden ingezet in verschillende regio’s, waaronder in Noord Oost Groningen. Met de uitkomsten worden de handvatten aangepast en aangevuld. Dit levert uiteindelijk een ‘toolkit’ voor gemeenten op.

Project Noord Oost Groningen

In Appingedam, Delfzijl en Loppersum zullen:

  • jongeren en ouders middels ‘storytelling’ vertellen over hun ervaringen met het leven in de gemeente en de rol van jeugdhulp daarbij: wat gaat goed, wat kan beter?
  • overige ‘stakeholders’ via de Value Case methodiek verkennen wat Positieve Gezondheid kan betekenen voor de jeugdhulp en hun visie geven op wat goed gaat en beter kan;
  • de perspectieven van alle betrokkenen via groepsgesprekken bij elkaar worden gebracht om samen richting te geven aan wat kan anders.

Het project geeft inzicht in de wensen van álle belanghebbenden ten aanzien van de jeugdhulp, en hoe de landelijke handvatten en Positieve Gezondheid kunnen bijdragen aan de transformatie.
Een regiegroep met daarin meerdere stakeholders zal bepalen welke stappen in het proces worden genomen, aansluitend bij de ervaringen en wensen die worden opgehaald. Zorgbelang Groningen coördineert en faciliteert het project en voert de verschillende activiteiten uit.

Meedoen?

Jongeren en ouders uit Appingedam, Delfzijl of Loppersum die hun ervaringen/ideeën rond jeugdhulp willen delen (en overige belangstellenden), kunnen contact opnemen met Marieke Nanninga van Zorgbelang Groningen, mail: m.nanninga@zorgbelang-groningen.nl, telefoon/whatsapp: 06 21458868. Meer informatie: www.zorgbelang-groningen.nl/jeugdhulp-doen-we-samen.