Gemeente en woon-partijen ondertekenen afspraken over wonen

Op donderdag 5 december hebben de gemeente Loppersum, Woongroep Marenland, Woningstichting Wierden & Borgen, Woonzorg Nederland en huurdersverenigingen De Huurder en De Maren de Prestatieafspraken voor het jaar 2020 ondertekend.

Het maken van prestatieafspraken tussen corporaties, gemeente en huurdersorganisaties is een verplichting vanuit de Woningwet. We maken deze gezamenlijke afspraken sinds 2015. Ze gaan over onderwerpen als wonen en zorg, betaalbaarheid, verduurzaming, leefbaarheid, maar ook over de samenwerking in de versterkingsopgave. Geïnteresseerden kunnen de afspraken inzien op www.loppersum.nl.

Het kunnen zowel afspraken zijn over de manier waarop we samenwerken of projecten die uitgevoerd gaan worden. Pier Prins, wethouder gemeente Loppersum (Wonen en Leefbaarheid): “De prestatieafspraken vormen een goede basis voor de uitvoering van het woonbeleid in 2020. De versterkingsopgave is daar als een rode draad in verweven.”