Ga mee met LOPEC op excursie naar Friesland

LOPEC organiseert zaterdag 25 september een excursie naar Reduzum, vlak onder Leeuwarden. Wie in Loppersum woont of in een van de omringende dorpen is van harte uitgenodigd om mee te gaan.

In Reduzum (Roordahuizen, 1100 inwoners) heeft een levendige dorpscoöperatie (530 leden!) een dorpsmolen om energie op te wekken. Met de opbrengst zijn veel mooie projecten gerealiseerd, waaronder een nieuwe schoolbus en verduurzamingsmaatregelen voor de woningen in de dorpen.

LOPEC is uitgenodigd om de bestaande molen te bekijken (die wordt vervangen) en om de wederzijdse ervaringen van beide coöperaties uit te wisselen. Op de heen- en terugweg is er voldoende tijd voor gesprek. Op 12 oktober organiseert LOPEC nog een dorpsgesprek over windmolens.

Principes, oordelen, vooroordelen en onderbuiken: alle menselijke factoren spelen een rol bij de discussies over de energietransitie. LOPEC levert al enkele jaren bijdragen aan die energietransitie. De coöperatie wil aan discussies over energiebesparing en de opwekking van hernieuwbare energie graag inhoud geven op basis van feiten, zonder de beleving te negeren.

In Reduzum heeft de dorpscoöperatie een proces afgerond, samen met bewoners van omliggende dorpen, om de vergunningen en de subsidies voor de vervanging van de bestaande dorpsmolen voor elkaar te krijgen. De coöperatie heeft er zelfs het recordaantal van ruim 530 leden aan overgehouden. Wat beweegt de inwoners van Reduzum? Hoe is het proces verlopen? Ook zo benieuwd? Mail voor deelname naar info@lopec.nl onder vermelding van ‘excursie’. Er kunnen maximaal 30 mensen mee. Vertrek is gepland op zaterdag 25 september om 12.30 uur. Zie ook dorpsmolen-reduzum.nl