Eind 2023 warmtenet onder Molenweg en Schoolstraat

De gemeente Eemsdelta wil een warmtenet aanleggen in Loppersum, vooral bij woningen aan de Molenweg en de Schoolstraat. Het gaat om 59 woningen en 5 gebouwen.

De planning is dat eind 2023 het warmtenet operationeel is. Het project kost 4,2 miljoen euro. Dit bedrag wordt volledig gedekt door diverse subsidies van het rijk: Nationaal Programma Groningen, Programma Aardgasvrije Wijken en Nationaal Coördinator Groningen. De gemeenteraad krijgt het voorstel om deze subsidies ook daadwerkelijk beschikbaar te stellen.

In maart 2022 zijn de belanghebbenden geraadpleegd over het plan om een warmtenet aan te leggen in Loppersum. Zij hadden er geen zwaarwegende bezwaren tegen. Wethouder Meindert Joostens ondersteunt het project van harte: “We willen dat de bewoners en gebruikers van de gebouwen tevreden zijn over betaalbaarheid, comfort en gebruikersvriendelijkheid. De Lopster Energie Coöperatie (LOPEC) is betrokken bij het warmtenet en houdt de belangen van de woningeigenaren goed in de gaten.” Deelnemers betalen minimaal 5 jaar een tarief dat minstens 5% ligt onder de kosten van aardgas. Daarna gelden ten hoogste de tarieven van de Autoriteit Consument en Markt die naar verwachting niet hoger zijn dan de kosten van aardgas. De exploitatiekosten van het warmtenet worden vooral bepaald door de prijzen voor elektriciteit. De verwachting is dat die kosten minder stijgen dan de kosten voor aardgas. Dat is gunstig voor de portemonnee van de gebruikers.

De warmte wordt opgewekt met 2 warmtepompen. De eerste pomp haalt de warmte uit de lucht en draagt de warmte over aan een waterbuffer. De tweede pomp verwarmt het water uit de buffer. Vervolgens brengt een ondergronds buizensysteem de warmte naar de gebouwen. Daar komt de warmte via bestaande radiatoren in de verschillende ruimten. Het warmtenet levert ook de warmte voor warm tapwater. De warmtepompen komen in een gebouw vlakbij de gemeentewerf. Omdat in de Schoolstraat in Loppersum na de zomer van 2022 het riool vervangen wordt, wil de gemeente gelijktijdig in dat deel het warmtenet aanleggen. Dat scheelt kosten en overlast.

Ter voorbereiding op een aanbesteding organiseert Eemsdelta een uitgebreide marktconsultatie. De oproep aan partijen om deel te nemen aan deze consultatie staat op tenderned.nl, een website speciaal voor overheidsopdrachten.