Expositie ‘Leven in de Hogestraat’

Op zaterdagmiddag 11 november opent de Historische Vereniging Loppersum in het Cultuurhistorisch Centrum aan de Hogestraat een bijzondere tentoonstelling. De expositie ‘Leven in de Hogestraat’ toont bezoekers de geschiedenis van de oudste winkelstraat van het dorp, mede door twee zorgvuldig gemaakte maquettes en een model van een middeleeuwse woning.

De tentoonstelling neemt de bezoeker mee op een tijdreis door de Hogestraat: de oudste sporen van bebouwing stammen uit ca. 900 en uit die periode zijn er archeologische vondsten en impressies van de omgeving te zien. Ook de middeleeuwen en de nieuwe tijd komen aan bod, tot en met het heden. Samensteller Els Zwerver: ‘We hebben allerlei mensen geïnterviewd over hun herinneringen aan de winkels, de panden en de bewoners. Ze hebben daarnaast foto’s en oude spullen aangeleverd en wij hebben al die dingen in de tentoonstelling verwerkt.’

De twee maquettes tonen Loppersum rond het jaar 900 en in 1830: de verschillen zijn enorm. Het dorp bestond in 900 slechts uit een tiental boerderijen, terwijl het dorp in de negentiende eeuw een levendige handelskern was met tientallen winkels en bedrijven, alleen al in de Hogestraat.

De beide maquettes zijn zorgvuldig gebaseerd op historisch en archeologisch onderzoek. Maquettebouwers Cock Peterse en Els Zwerver kregen ondersteuning van de lokale 3d-printdeskundige Geert Boiten, die alle gebouwen, tot en met de kerk, in detail ‘afdrukte’. Zwerver: ‘We wilden alles zo veel mogelijk laten kloppen, waardoor we ons op den duur zelfs afvroegen welke boomsoorten hier groeiden of in welk jaar er straatverlichting kwam.’ Het team heeft ruim honderd manuren in de maquettes gestoken. Ook maakte het een model van een zogenaamd zodenhuis, een middeleeuwse woning met metersdikke muren van plaggen.

De expositie is de komende maanden op dinsdag- en woensdagmiddag en op vrijdag en zaterdag de gehele dag gratis te bezichtigen. De bescheiden openingshandeling vindt plaats op 11 november om 13.00 uur.