Vier Koninklijke Onderscheidingen in gemeente Loppersum

Burgemeester Albert Rodenboog heeft woensdagochtend vier koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan inwoners van de gemeente Loppersum die zich op een of andere wijze vrijwillig hebben ingezet voor de gemeenschap. Alle vier inwoners van de gemeente werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

’t Zandt: mevrouw Switters-Barlagen

Mevrouw Switters-Barlagen maakt zich sinds 1994 verdienstelijk voor onderstaande activiteiten en doet de vrijwillige activiteiten altijd met veel plezier en enthousiasme. Zij kan worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’.

Verdiensten:

1994 – heden Vrijwilliger bij de Vereniging voor Dorpsbelangen ’t Zandt.
Betrokkene verzorgt de administratie en heeft veel bijgedragen aan het opstellen en redigeren van de dorpsvisie. Daarnaast mede organiseert zij de activiteiten en feesten en stelt zij installaties en materialen ter beschikking ten behoeve van de evenementen.
1996 – 2006 Secretaris van de Maatschappij van Nut van ’t Algemeen, departement ’t Zandt. De maatschappij stelt zich ten doel een actieve bijdrage te leveren aan het welzijn van mens en samenleving en organiseert daartoe o.a. lezingen en excursies. Betrokkene organiseert mede de activiteiten. Daarnaast heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de uitgave van het boek voor het 150-jarig jubileum.
2000 – 2006 Bestuurslid van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (thans Vrouwen van Nu), afdeling ’t Zandt.
Betrokkene verzorgde de secretariaatswerkzaamheden en organiseerde de activiteiten zoals cursussen en lezingen.
2000 – 2008 Bestuurslid en penningmeester van de Vereniging voor Volksvermaken ’t Zandt, thans Paardensportvereniging Zeo te ’t Zandt.
De vereniging steunde en bevorderde de sport en de recreatie, in het bijzonder de paardensport en organiseerde hiertoe o.a. jaarlijks en tweedaagse Nationaal Concours Hippique. Betrokkene organiseerde mede het evenement en zorgde voor de public relations.
2000 – heden Vrijwilliger bij en bestuurslid van de Vrouwenraad ’t Zandt.
Betrokkene voert de administratieve, secretariële en publicitaire werkzaamheden uit. Daarnaast organiseert zij mede de activiteiten, draagt zij zorg voor de collecte binnen het dorp en bezoekt zij oudere of zieke jarigen.
2002 – heden Medeoprichter en bestuurslid van het Proathoes, onderdeel van de Vereniging voor Dorpsbelangen ’t Zandt. Betrokkene organiseert o.a. lezingen en gezamenlijke maaltijden, bereid door het bestuur. Tevens zorgt zij voor de public relations.
2010 – heden Vrijwilliger bij het stembureau ’t Zandt. Betrokkene zorgt tevens voor de vrijwilligersrooster.
2010 – heden Vrijwilliger bij de Openbare Basisschool de Zandplaat te ’t Zandt. Betrokkene was lees- en verkeersouder, biedt ondersteuning bij de organisatie van activiteiten en stelt materialen beschikbaar. Tevens was zij lid van te de klankbordgroep voor de herinrichting van de schoolomgeving.
2011 – heden Secretaris van de Stichting Dorpshuis ’t Zandt. De stichting beheert en exploiteert het pand. Daarnaast organiseert het bestuur acties om financiën te genereren.

Betrokkene was daarnaast vicevoorzitter /secretaris van de Vereniging van Eigenaren en verzorgt sinds 2013 de grime van de toneelvereniging bij vier uitvoeringen per jaar. Zij stelt tevens haar ruimte beschikbaar voor de opslag van bijvoorbeeld de antieke brandweerauto en materialen van de Vereniging van oud-brandweerlieden “Zaandster Sik” en materialen van de OBS de Zandplaat.

’t Zandt: Mevrouw Datema

Mevrouw Datema maakt zich sinds 1967 verdienstelijk voor onderstaande activiteiten en doet de vrijwillige activiteiten altijd met veel plezier en enthousiasme. Zij kan worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’.

Verdiensten:

1967 – heden Vrijwilliger bij en voorzitter van de christelijke vrouwenbeweging Passage, afdeling ’t Zandt.
1970 – 1999 Secretaris van de Stichting Dorpshuis ’t Zandt.
1980 – 2000 Vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk, afdeling Noord-Nederland.
Betrokkene zamelde kleding en hulpgoederen in en bood hulp aan mensen met een migratieachterstand.
1990 – heden Vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk ’t Zandt-Godlinze.
Betrokkene was lid van de kerkenraad en ouderling. Thans bezoekt zij gemeenteleden en draagt zij zorg voor de bloemen in de kerk.
1990 – 2000 Vrijwilliger bij de Vereniging EHBO, afdeling ’t Zandt.
Betrokkene gaf tevens instructie aan leden en op basisscholen.
2009 – 2016 Lid van de Vrouwenraad ’t Zandt. Betrokkene organiseerde de bijeenkomsten.
2011 – heden Medeoprichter van en vrijwilliger bij het ontmoetingscentrum Proathoes te ’t Zandt.

Betrokkene organiseert activiteiten, verzorgt maaltijden en regelt sprekers. Betrokkene is tevens seniorenvoorlichter en lid van diverse bewonersgroepen. Daarnaast staat zij, samen met haar echtgenoot, altijd klaar voor iedere naaste die hulp nodig heeft.

’t Zandt: Heer Datema

De heer Datema maakt zich sinds 1980 verdienstelijk voor onderstaande activiteiten en doet de vrijwillige activiteiten altijd met veel plezier en enthousiasme. Hij kan worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’.

Verdiensten:

1980 – 2000 Vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk, afdeling Noord-Nederland.
Betrokkene zamelde kleding en hulpgoederen in en bood hulp aan mensen met een migratieachterstand.
2000 – heden Voorzitter van de gymnastiek- en atletiekvereniging M.G.V. te Middelstum
1975 – 2002 Penningmeester van de Uitvaartvereniging Middelstum
1980 – 2000 Koster bij de Gereformeerde kerk ’t Zandt-Godlinze.Tevens assisteert betrokkene bij activiteiten in de naastgelegen zaal Agora.
2011 – heden Vrijwilliger bij de Vereniging Dorpsbelangen in het ontmoetingscentrum Proathoes te ’t Zandt. Betrokkene helpt bij de activiteiten en bezorgt de maaltijden bij diegenen die niet in staat zijn naar het dorpshuis te komen. Tevens heeft hij de mini-bibliotheek vervaardigd.
2016 – heden Lid van de Klankbordgroep voor de herinrichting van de Hoofdstraat/Molenweg te ’t Zandt.

Betrokkene is tevens lid van de werkgroep Muziektempel om deze, in samenwerking met de jeugd, opnieuw op te bouwen. Daarnaast staat hij, samen met zijn echtgenote, altijd klaar voor iedere naaste die hulp nodig heeft.

Middelstum: heer Van der Wal

De heer Van der Wal maakt zich sinds 1972 verdienstelijk voor onderstaande activiteiten en doet de vrijwillige activiteiten altijd met veel plezier en enthousiasme. Hij kan worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’.

Verdiensten:

1972 – 2015 Vrijwilliger, ouderling en voorzitter van de Gereformeerde kerk Middelstum. Betrokkene was actief als jeugdleider en redactielid van de kerkblad. Daarnaast was hij lid en voorzitter van de fusiecommissie en voorzitter van de beroepscommissie. In zijn functie als ouderling was betrokkene in het bijzonder actief bij de besprekingen inzake samenwerking(sverbanden) tussen de Hervormde- en Gereformeerde gemeente Middelstum.
1975 – 1979 Voorzitter van de gymnastiek- en atletiekvereniging M.G.V. te Middelstum
1975 – 2002 Penningmeester van de Uitvaartvereniging Middelstum
1980 – 2000 Secretaris van het woonzorgcentrum Hippolytushoes van de Zonnehuisgroep Noord te Middelstum. Daarnaast heeft betrokkene zich ingezet voor het behoud van het betreffende woonzorgcentrum.
1994 – 2006 Voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de woningcorporatie Marenland te Appingedam.
1997 – 2012 Huisbegeleider en taalcoach bij de Stichting Inburgering en Integratie Delfzijl. (Voorheen Stichting Vluchtelingenwerk Loppersum). Als begeleider was betrokkene verantwoordelijk voor het opbouwen van een vertrouwensband met de vluchtelingen, het verrichten van huisbezoeken, ondersteuning bieden van hulp bij administratieve en financiële zaken.
2009 – heden Voorzitter van de CDA-fractie, afdeling Loppersum. Daarnaast was/is betrokkene actief als lid van het provinciale algemeen bestuur van de CDA-fracties, afdeling Groningen.
2013 – 2016 Voorzitter van de Historische Vereniging Middelstum.

Daarnaast was/is betrokkene actief als: Secretaris van de woningadviescommissie van de (toenmalige) gemeente Middelstum. Lid van de gemeenteraad van Middelstum en van de gemeente Loppersum. Penningmeester bij de hospice De Schutse te Appingedam.