Historische Vereniging zoekt informatie uit de Historie van Loppersum

De Historische Vereniging Loppersum is al jaren bezig met het archiveren en onderzoeken van de historie van Loppersum. Er gaan nog veel foto’s en oude spullen schuil op de diverse zolders en foto albums. De archivaris van de Vereniging wil heel graag de oude foto’s en dia’s digitaliseren en de oude spullen archiveren. Om te scannen kunnen de foto’s in het album blijven zitten, zodat u de albums terug kunt krijgen zoals u ze aan de archivaris ter beschikking stelt. Ook inmiddels gedigitaliseerde foto’s zijn natuurlijk van harte welkom.

Los van de vraag van de Historische Vereniging heeft LopsterNijs heel veel belangstelling voor de oude foto’s van het Zoutwaterbad. Waar stonden nu die schommels op de dijk en hoe zat het nu met het entree voordat het gebouwtje (wat nu de badmeestersruimte is) er stond. Ook de bezinkbakken achter de dijk en de waterzuivering middels de toren. Wat zouden we het leuk vinden als hier ook nog foto’s van boven water komen. 

2016-09-20-hvl.jpg