Kleintje Onderweegns: een feestelijk evenementje over de toekomst van Loppersum

Er gebeurt enorm veel in Loppersum. De bewoners lijken al een beetje gewend te raken aan de vele bouwputten, de hekken, de afgesloten straten en de gaten in de bebouwing. Afgelopen zaterdag, tijdens een door Dorpsbelangen georganiseerd feestelijk evenementje aan ’t Hoge Heem, werden toekomstplannen gepresenteerd: het te verbouwen Dorpshuis, het Wiemersheerdgebied en Pomonahof dat op dit moment wordt gebouwd. Vooral de plannen voor Wiemersheerd, hoe mooi die er ook uitzien, blijken niet door iedereen met enthousiasme omarmd te worden. Er zijn grote zorgen voor de gevolgen ervan voor de straten eromheen.

Niet alles stond in het teken van sloop en nieuwbouw. Er was ook ruimte voor mooie initiatieven in het dorp, georganiseerd door verenigingen. Zoals de duofiets, een initiatief van de Zorgcoöperatie en Wiemersheerd dat binnenkort van start gaat. Bezoekers konden een proefritje maken. Ook met de Deelslee, de elektrische deelauto, waar al een paar jaar ervaring mee is.

Een werkgroepje liet haar plannen voor een beweegtuin zien. Maar waar moet die komen? En welke toestellen moeten er staan? Bezoekers konden kiezen. Een uitgesproken voorkeur lijkt er te zijn voor het veldje aan de Wirdumerweg en voor Veldzicht, achter de speeltuin. De werkgroep kan verder aan de slag!

Ook werden een paar ideeën gelanceerd voor de herbestemming van twee ‘tiny houses’ die nu nog aan de Fivelstraat staan, oorspronkelijk als ontmoetingsplek voor bewoners.

En verder was het zaterdag gewoon gezellig. Een boekenmarktje waarvan de opbrengst naar Oekraïne gaat, ijsjes en geweldige muziek van popkoor Singsation, de Big Band New Mean Swing Machine en singer/songwriter Iris Rijnsewijn. Bovendien scheen de zon volop.