Matthäus Passion (Luthers Bach Ensemble)

Petrus en Pauluskerk (Loppersum) Loppersum

Update 9 maart: het concert in de Petrus en Pauluskerk is volledig uitverkocht. Het Luthers Bach Ensemble voert medio maart zes keer haar bekroonde Matthäus