Rookmelderproject Loppersum

De gemeente Loppersum faciliteert haar inwoners waar mogelijk om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen. Dat sluit aan bij de behoefte van inwoners. Burgemeester Albert Rodenboog: ‘Maar toch, iemand kan nog zo comfortabel en verzorgd in zijn eigen huis wonen, tijdens een brand heeft diegene niets aan bijvoorbeeld een 24uurs-alarmknop of een rookmelder op de gang die niet hoorbaar is in de slaapkamer.’ Tjerk Elzinga, Brandweer Groningen: ‘Iemand heeft bij een brand slechts 3 minuten om veilig te vluchten. Inwoners die steeds minder zelfstandig en zelfredzaam worden maken drie keer zoveel kans om slachtoffer te worden van een brand. Deze categorie mensen heeft daarom nog meer belang bij een brandveilige woonomgeving, vroege alarmering en een veilige vluchtroute.’

Pilot ‘Focus op Wmo’-rookmelderproject

De gemeente Loppersum en Brandweer Groningen hebben de handen ineen geslagen en willen in 2017 een eerste impuls geven aan het vergroten van de brandveiligheid bij Wmo-cliënten thuis. Wethouder Bé Schollema: ‘We zijn op zoek naar 50 inwoners die (thuis)zorg vanuit de Wmo ontvangen, waar we een brandveiligheidscheck mogen doen en we tegelijkertijd twee gratis gekoppelde rookmelders plaatsen.’ De gemeente is verantwoordelijk voor het project en voert regie. Brandweer Groningen levert expertise en ondersteuning rondom het project en de uitvoering van de pilot. Naast deze 50 deelnemers zoekt gemeente Loppersum zogenaamde ‘rookmeldervrijwilligers’. Mensen die gaan helpen bij de brandveiligheidschecks en het ophangen van de rookmelders bij Wmo-cliënten. De brandweer zorgt daarbij uiteraard voor een training en de nodige ondersteuning.

Interesse

Wmo-cliënten in de gemeente Loppersum die belangstelling hebben om deel te nemen aan deze pilot, kunnen zich melden bij de Wmo-consulenten via telefoonnummer (0596) 548 200 of via gemeente@loppersum.nl. Geïnteresseerden die zich willen aanmelden als rookmeldervrijwilliger, kunnen ook contact opnemen met de gemeente via bovenstaande manieren.

Uitnodiging aftrap

U bent van harte welkom om maandag 19 juni aanwezig te zijn bij de aftrap van het Rookmelderproject Loppersum in Garrelsweer (Rijksweg 67). Burgemeester Albert Rodenboog en wethouder Bé Schollema hangen bij de eerste deelnemer rookmelders op en Brandweer Groningen doet een brandveiligheidscheck.

Programma 19 juni:

13.30 – 14.00 uur:

  • ophangen rookmelders door burgemeester en wethouder
  • fotomoment
  • mogelijkheid tot vragen stellen

14.00 – 15.00 uur:

  • Brandweer Groningen is aanwezig met een ‘straatstand’ met informatie over brandveiligheid.

Iedereen is welkom!