Lopsters te zien in expositie ‘De bevingen van binnen’

De nieuwe multimediale expositie De bevingen van binnen besteedt op een unieke manier aandacht aan de persoonlijke gevolgen van de aardbevingen in Groningen, veroorzaakt door gaswinning. Bewoners in het Groningse aardbevingsgebied, waaronder actievoerder Jan Dales en oud-burgemeester Albert Rodenboog, zijn voor deze expositie geportretteerd en vertellen hun eigen verhaal in audio. Ze geven antwoord op de vraag: Wat heeft de problematiek rond de gaswinning met jou gedaan? De nieuwe expositie is vanaf 18 februari 2019 te zien in het Provinciehuis in Groningen.

De Rijksuniversiteit Groningen doet sinds 2016 onderzoek naar de psychische gevolgen van de aardbevingen. Gebleken is dat ongeveer tienduizend Groningers gezondheidsproblemen hebben door de bevingen en de schade die daarvan het gevolg is. Een aantal van hen komt in deze tentoonstelling aan bod, net als mensen die aangeven er weinig last van te hebben en bestuurders, directeuren en deskundigen die beroepsmatig met gevolgen van de gaswinning bezig zijn. Het zijn verhalen over angst, frustratie, zorgen en onmacht, maar ook over vooruitgang zien en plannen maken.

De tentoonstelling, gemaakt door fotograaf Sake Elzinga uit Assen en journalist Rienk Kamer uit Rolde, bestaat uit 21 fotoportretten: close-ups van gezichten in zwart-wit, waarbij alleen de ogen scherp zijn. Authentiek, om zo écht contact te maken. In combinatie met korte audiofragmenten ontstaat een uniek en gevarieerd overzicht.

De multimediale expositie De bevingen van binnen is van 18 februari tot en met 15 maart 2019 op werkdagen te bezoeken in het Atrium van het Provinciehuis in Groningen, Martinikerkhof 12, 9712 JG Groningen. Openingstijden: 09.00-17.00 uur. Toegang: gratis. Meer informatie: www.debevingenvanbinnen.nl

De bevingen van binnen is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Mediafonds van de Provincie Groningen en de openhartigheid van de geportretteerden.

Sake Elzinga werkt al veertig jaar als fotograaf en beeldend kunstenaar vanuit zijn woonplaats Assen. Rienk Kamer is ruim dertig jaar radio- en televisiejournalist en documentairemaker in het Noorden. Beiden hebben de laatste jaren met eigen ogen de gevolgen van de gaswinning in Groningen gezien en daarover in diverse landelijke media bericht. Met deze tentoonstelling willen zij op indringende wijze een beeld schetsen van mensen die hierbij betrokken zijn en daarvan, in welk opzicht dan ook, de gevolgen dragen.

De geportretteerden

Hans Alders (Oud-Nationaal Coördinator Groningen)
Goos de Boer (Journalist RTV Noord)
Esmée Brouwer (Gedupeerde, jongere)
Jan Dales (Actievoerder Groninger Bodembeweging)
Geeke Feiter (Directeur Centrum Veilig Wonen)
Annemarie Heite (Boegbeeld gedupeerden)
Martine Hoekstra (Gedupeerde)
Jan Holtman (Actievoerder)
Freek de Jonge (Cabaretier)
Thijs Jurgens (Directeur aardbevingen NAM)
Margrite Kalverboer (Nationale Kinderombudsman)
Ate Kuipers (Gedupeerde agrariër)
Elma Middel (Gedupeerde, wijnboer)
Henk Nijboer (Tweede Kamerlid PvdA)
René Paas (Commissaris van de Koning)
Albert Rodenboog (Oud-burgemeester Loppersum)
Manuel Sintubin (Hoogleraar Geodynamics)
Liesbeth van Tongeren (Oud-Tweede Kamerlid Groen Links)
Susan Top (Secretaris Groninger Gasberaad)
Homme Wedman (Gedupeerde)
Gonny Wester (Gedupeerde)

Oud-burgemeester Albert Rodenboog, een van de geportretteerden in ‘De bevingen van binnen’ (foto: Sake Elzinga)