Brief van burgemeester Hans Engels aan Loppersum

Beste inwoners, bedrijven en organisaties,

Het coronavirus houdt de Nederlandse samenleving en daarmee ook onze gemeente in zijn greep. Wij volgen als gemeente de richtlijnen en maatregelen van het RIVM, het kabinet en de Veiligheidsregio Groningen. De maatregelen die genomen zijn ter voorkoming van de verspreiding van het virus, hebben grote invloed op ons dagelijks leven. Ze zijn sinds 12 maart verder aangescherpt. We zijn nu ruim een week verder. Het is geweldig om te zien hoe u zich aanpast aan de nieuwe werkelijkheid. Die morgen weer anders kan zijn.

De maatregelen zijn niet altijd gemakkelijk, omdat ze ons persoonlijk raken. Ze hebben vergaande gevolgen voor het sociale leven en de werksituatie. Juist nu willen we elkaar als familie en/of vrienden steunen. Bezoekjes met 1,5 meter afstand tot elkaar voelen dan vreemd. Soms kan er vanwege de maatregelen helemaal geen bezoek meer plaatsvinden. Dit en mogelijk onzekerheid over het werk vergt veel van u, daarvan ben ik mij bewust. Ook het afblazen van evenementen die u met veel energie en enthousiasme hebt georganiseerd en waar u zich op hebt verheugd, valt niet mee.

Als burgemeester wil ik u mijn complimenten geven voor de verantwoordelijkheid die u nu al neemt. Toch blijf ik een dringend beroep op u doen om de maatregelen goed te blijven naleven. Dit is niet alleen belangrijk voor uw eigen gezondheid, maar ook voor kwetsbare inwoners.

Door de ontstane situatie hebben we als gemeente en werkgever maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Zo hebben we de dienstverlening, waaronder de openstelling van het gemeentehuis, gewijzigd. Ons uitgangspunt blijft dat de dienstverlening aan inwoners zo veel mogelijk door blijft gaan.

Laten we met elkaar proberen deze periode zo goed mogelijk door te komen.

Hans Engels, burgemeester gemeente Loppersum